Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 4,878     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... 98» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

 
 
2

 
 
3

 
 
4

 
 
5

 
 
6
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
7

 
 
8

 
 
9

 
 
10

 
 
11

 
 
12
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
13

 
 
14

 
 
15

 
 
16

 
 
17

 
 
18

 
 
19

 
 
20
 Brandstoffenhandel gebroeders Teunis de Ruiter en Reijer de Ruiter, opslagloods bij het spoor terrein NCS, hier broer Lambertus de Ruiter en B van Bokhorst
Datering
Brandstoffenhandel gebroeders Teunis de Ruiter en Reijer de Ruiter, opslagloods bij het spoor terrein NCS, hier broer Lambertus de Ruiter en B van Bokhorst Datering
 
 
21
 Grafsteen John Dykema
Grafsteen John Dykema
 
 
22
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
23
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
24
't Leech
't Leech
Status: Gelokaliseerd;  
 
25
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
26
14 mei 1810 notaris
14 mei 1810 notaris
Op heeden den veertiende van Bloeimaand
agtienhondert en tien Compareerde voor
mij Lod. Meeth koninglijke en openbaar
notaris bij den Hove van Friesland
geadmitteerd beneffens de onderstaande getui
gen
Pytter Marten gest. cum patrie Marten Pytters
woonagtig te Drogeham mij notaris
en getuigen wel bekend dewelke bij deezen
bekend schuldig te zijn aan Uilke Hendriks
meede aldaar woonagtig een zomma
van Drie Hondert en agt en negentig
Car. Guldens ydes Gls:20 Stair doen dag
Causa Coop en overdragt van een Coffeeschip
lang over steeven twee en veertig voeten
wijd en hoe na advenant, met daar
booven zeil, Tzeil en verdere annexen
dies, alles tot mijn volle genoegen om 
 
27
1940 United States Federal Census for Andrew Spender
1940 United States Federal Census for Andrew Spender
 
 
28
1940 United States Federal Census for Harry Spender
1940 United States Federal Census for Harry Spender
 
 
29
1940 United States Federal Census for Henry Bouwman 1/2
1940 United States Federal Census for Henry Bouwman 1/2
Deel twee met kind ontbreekt 
 
30
1940 United States Federal Census for Howard Komejan
1940 United States Federal Census for Howard Komejan
Howard, Anna, William, Howard Jr. 
 
31
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
32
25jarig huwelijk Jannetje Dijkkamp en Derk Schut
25jarig huwelijk Jannetje Dijkkamp en Derk Schut
 
 
33
25jarig huwelijk Wakker-Spinder
25jarig huwelijk Wakker-Spinder
 
 
34
25jarig huwelijksfeest Eeuwe Pijpker en Geeske Bosklopper
25jarig huwelijksfeest Eeuwe Pijpker en Geeske Bosklopper
 
 
35
30jarig huwelijk Wakker-Spinder
30jarig huwelijk Wakker-Spinder
 
 
36
34 E.M. Beimastrjitte 57
Ieme Boomsma met Neeltje Spinder en kinderen.
34 E.M. Beimastrjitte 57 Ieme Boomsma met Neeltje Spinder en kinderen.
Ieme Boomsma en Neeltje Spinder woonden in de E.M.Beimastrjitte 57:
De nummers 57 en 59 betreffen een dubbel huis. De westelijke helft met werkplaats was nummer 57 en daarin was in de 18e eeuw een wagenmakerij gevestigd. In de 19e eeuw woonden er o.a. een huisschilder, een slager, een schoenmaker en een kuiper. In de 20e eeuw hebben (na Geale Sjoukes Tadema en zijn zoon Gerrit Geales Tadema, beiden waren voerman) Ieme Boomsma en Neeltje Spinder lang in dit huis gewoond. Ieme had een bodekar, waarmee hij op Drachten en Dokkum reed. Zijn twee paarden stonden achter in de loods op stal en voorin, achter de brede deuren, kon net de kar staan. Neeltje dreef het winkeltje in kruidenierswaren. Na 1988 koopt Heine van der Veen het westelijk deel en iets later de oostelijke helft (nr. 59). Hij is na een grondige verbouwing inh et oostelijk deel gaan wonen. Zijn vrouw Akke van Dekken had een aantal jaren in het westelijk deel een winkel met handel in allerlei goederen,  
 
37
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
38
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
39
4 generaties Fam. Mozes
4 generaties Fam. Mozes
Status: Gelokaliseerd; vlnr: Froukje Mozes-Tabak, Froukje Mozes, beppe Eelkje Mozes-Leerstra, Eelkje Mozes 
 
40
4 generaties: Fokje Roorda, Jetje van der Meer, Fokje Spinder, Jetje Koops
4 generaties: Fokje Roorda, Jetje van der Meer, Fokje Spinder, Jetje Koops
 
 
41
45jarig huwelijksfeest Zandberg-Spinder
45jarig huwelijksfeest Zandberg-Spinder
 
 
42
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
Status: Gelokaliseerd;  
 
43
50jarig huwelijk Wakker-Spinder
50jarig huwelijk Wakker-Spinder
 
 
44
50jarig huwelijksfeest opa en oma Kooij
50jarig huwelijksfeest opa en oma Kooij
1967, 50 jarig huwelijk opa en oma Kooij. vlnr Anja en Boyd (kinderen Ries), Ries, zijn vrouw Janny, Peter Kooij, Henny Kooij (dochter Bart), Jo Kooij- de Ruiter, Bart Kooij, zijn vrouw Jopie Pelt, Peter Kooij (zoon Bart) voor hun huis Troelstralaan 6, Baarn. 
 
45
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
46
60jarig huwelijksfeest Gooitzen de Haan & Wipke Bijma. 
Artikel in de krant.
60jarig huwelijksfeest Gooitzen de Haan & Wipke Bijma. Artikel in de krant.
 
 
47
80e verjaardag Antje Spinder met alle broers en zussen.
80e verjaardag Antje Spinder met alle broers en zussen.
achter vlnr: Wiebe, Fokke, Aan, Tjeerd,
midden vlnr: Pieter, Neeltje, Inskje, Siemen, Teake,
voor: Rinskje, Trien,Antje, Syke, Geeske. 
 
48
A Denier of Pepin I of Aquitaine (817–838). The inscription reads Pippinus rex.
A Denier of Pepin I of Aquitaine (817–838). The inscription reads Pippinus rex.
 
 
49
A. Visser en I. Spinder
A. Visser en I. Spinder
 
 
50
Ã…llongren i Finland nr 115
Ã…llongren i Finland nr 115
 
 

    1 2 3 4 5 ... 98» Volgende»