Voornamen Lijst: Begint met Y


Alle voornamen beginnend met Y, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. van Ydt Tjaertsdr (1)
2. Y. (2)
3. Yannick (2)
4. Yanyi (1)
5. de Yara (1)
6. Yaropolk (1)
7. Yaroslav "Mudriy" Vladimirovich (1)
8. Yaroslav II (1)
9. Yaroslav Vsevolodovich (1)
10. Yasmine Laurine (1)
11. Ybele (3)
12. Ybele Harmens (4)
13. Ybele Marten (1)
14. Ybele Sjoerd (1)
15. Ybele Wybes (1)
16. Ybeltje (7)
17. Ybeltje (Ida) (1)
18. Ybeltje (Iep) (2)
19. Ybeltje (Ypie) (1)
20. Ybeltje Benedictus (1)
21. van Ybeltje Harmens (1)
22. Ybeltje Hinnes (1)
23. Ybeltje Iris (1)
24. de Ybeltje Jans (1)
25. Ybeltje Joostens (1)
26. Ybeltje Lubberts (1)
27. Ybeltje Ritskes (1)
28. Yck Sapes (1)
29. Yda Wiglesdr (1)
30. van Yde (1)
31. Yde (2)
32. van der Yde (1)
33. van der Yde Bouwes (1)
34. van Ydt (1)
35. Ydt (2)
36. Ydt Bottesdr (1)
   37. Ydt Hettesdr (1)
38. Yeep (1)
39. Yescke Pybes (1)
40. Yfcke Bauckes (1)
41. Yfke (4)
42. Yge Martens (Iege) (1)
43. Yinthe (1)
44. Yje Sietses (1)
45. Yke (5)
46. Yke Eeuwes (1)
47. Yke Johanna (Ineke) (1)
48. Yke Rienks (1)
49. Ykje Berends (1)
50. Ykjen Timens (1)
51. Yle (3)
52. Yle Jurjen (1)
53. Yle Jurjens (1)
54. Ylike Knutsdotter (1)
55. van de Ylja (1)
56. Ylja (1)
57. Ylse (2)
58. Ylse Ines (1)
59. Ymck Fransdr (1)
60. Ymck Fredericksdr (1)
61. Ymck Harings (1)
62. Ymck Offckesdr (1)
63. van Ymck Sickedr (1)
64. Yme (1)
65. van der Yme (1)
66. Yme Feikes (1)
67. Yme Johannes (1)
68. Yme Lippes (1)
69. Yme Sipkes (1)
70. Ymi (1)
71. Ymkje (4)
72. Ymkje Anna (1)
   73. Ymkje Bartels (1)
74. Ymkje Diddes (1)
75. Ymkje Jans (1)
76. Ymkjen Filippus (1)
77. Ymman (Imma) (1)
78. Ympke Elisabeth (1)
79. Ympkje Wopckes (1)
80. Yneke (1)
81. Yneke (Ynske) (1)
82. Ynje (Ynske) Geerts (1)
83. Ynje Minzes (1)
84. Ynne Pieters (1)
85. van der Ynse (2)
86. Ynse Reinders (1)
87. Ynske (2)
88. Ynske Everts (1)
89. Ynske Jacobs (1)
90. Ynske Ruurds (1)
91. van den Ynskje (1)
92. Ynskje (17)
93. de Ynskje (1)
94. Ynskje Aans (1)
95. Ynskje Alberts (3)
96. Ynskje Dirkje (1)
97. Ynskje Fokkes (3)
98. Ynskje Ineke (Ineke) (1)
99. van der Ynskje Pieters (1)
100. Ynskje Sikkes (1)
101. Ynskje Taekes (1)
102. Ynskjen (1)
103. Ynskjen Feikes (1)
104. Ynskjen Jans (1)
105. Ynskjen Jeltes (1)
106. Ynskjen Pyters (1)
107. Ynskjen Tjeerds (1)
108. Yntze (1)
   109. Yntze Atses (1)
110. de Ynze (3)
111. Ynze (9)
112. Ynze Durks (1)
113. de Ynze Reinders (1)
114. Yo (1)
115. Yoeri (1)
116. Yoeri (Sjoerd) (1)
117. Yolanda (2)
118. Yolande (1)
119. Yoran (1)
120. Yori (1)
121. Yorrick (1)
122. Youp Joop (1)
123. Youri (2)
124. van Ypck (1)
125. Ypck Wierds (1)
126. Ypckjen Everts (1)
127. Ype (2)
128. Ype (Epe) (1)
129. van der Ype Bokkes (1)
130. Ype Edses (3)
131. Ype Ypes (1)
132. van der Ypie (1)
133. Ypie (6)
134. Ypie Joelle Sietske (1)
135. Ypje (Ypie) (1)
136. Ypk Wierds (2)
137. Ypk Ynses (2)
138. Ypke (1)
139. Ypkje (1)
140. Yppie (1)
141. de Yrsa Ynskje (1)
142. Yteke (1)
143. van der Ytje (2)
144. Ytje (12)
   145. Ytje Alles (2)
146. Ytje Atzes (1)
147. Ytje Baukes (1)
148. Ytje Dirks (1)
149. Ytje Eelkes (1)
150. Ytje Everts (1)
151. Ytje Halbes (1)
152. Ytje Jelles (1)
153. Ytje Keimpes (1)
154. Ytje Klasens (1)
155. Ytje Lammerts (1)
156. Ytje Martens (1)
157. Ytje Rykeles (1)
158. Ytje Wierds (1)
159. Ytje Ynses (1)
160. Yts (Ytje) (1)
161. Yts Foockes (1)
162. Yttje (1)
163. Yttje Aukes (1)
164. Yttje Brongers (2)
165. Yttje Harmens (1)
166. van Yttje Hermanus (1)
167. Yttje Martens (1)
168. Yttje Willems (1)
169. Ytze (2)
170. Ytzen (1)
171. Yvar (1)
172. Yvette (1)
173. Yvo Bocko (1)
174. Yvon (2)
175. Yvonne (21)
176. Yvonne Helena (1)
177. Yvonne Marian (1)
178. Yvonne Marion (1)
179. Yvonne Theadora Geertruida (1)