Alle Media


Treffers 301 t/m 350 van 6,943     » Zie Galerij

    «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 139» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
301
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
302
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
303
Alie vd Graaf 1960
Alie vd Graaf 1960
Status: Gelokaliseerd;  
 
304
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
305
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
306
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
307
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
308
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
309
Alkmaar
Alkmaar
Status: Gelokaliseerd; Oorsprong/verklaring :
English
Het wapen dateert al uit de middeleeuwen, waarschijnlijk is het verleend in 1254, toen Alkmaar stadsrechten verkreeg van Willem II. De spreuk, die sinds het ontzet tijdens de tachtigjarige oorlog wordt gevoerd, is pas later officieel toegevoegd.

Het oudste zegel van Alkmaar, uit 1299, vertoont een getinneerde muur met een getinneerde middentoren en 2 gedekte zijtorens; in de muur een poort. Het randschrift luidt Sigillum liberi oppidi de Alcmare. Op een zegel ter zaken met afdrukken uit 1414 en 1558 eveneens een getinneerde kasteel met een grote middentoren, rechts een zijgebouw, links een gedekte toren, boven de ingang 2 hangtorentjes. Een ander zegel met afdrukken uit 1532 en 1583 staat een getinneerd kasteel met als contrazehel een getinneerde poort. Tenslotte nog een 16e of 17e eeuws zegel met een kasteel bestaande uit een getinneerde muur en 2 zijtorentjes naast de poort, waarachter een getinneerde midden- en 2 gedekte zijtorens. Randschrift Sigillum salarium civitatis Alcmarienseis.

Een leuke variant van het wapen komt voor op een huis te Alkmaar, gebouwd in 1709. De bouwer, Jacob Leeuwenburg, beeldde de leeuwen af, met hun achterste tegen het schild aan. Dit symboliseerde zijn conflict met het stadsbestuur over de bouwvoorwaarden !

English summary :
The arms date from Medieval times, probably from the time the city rights were granted, in 1254. The motto is used since the 17th century and, together with the laurel wreath, refers to the liberation of Alkmaar from the Spanish troops in the late 16th century. The liberation was the turning point in the 80-years war of liberation of the Netherlands (1568-1648).

All seals of Alkmaar from the 13th to the 17th century all show a castle. The motto was often used, but when the arms were granted in 1816 the motto accidentally was omitted.

Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Komen, 1978 
 
310
Allard Allarts Gayckinga
Allard Allarts Gayckinga
 
 
311
Allard Tjarda van Starkenborgh
Allard Tjarda van Starkenborgh
 
 
312
Alle de Haan
Alle de Haan
 
 
313
Allergoloog: 5 tot 10 keer per jaar dood na insectensteken
Allergoloog: 5 tot 10 keer per jaar dood na insectensteken
De 54-jarige Albert van der Wiel uit Drogeham is maandag overleden nadat hij tijdens zijn werk werd gestoken door een aantal wespen. Dood door insectensteken komt vijf tot tien keer voor per jaar.  
 
314
Almelo
Almelo
Status: Gelokaliseerd; Oorsprong/verklaring :
Almelo verkreeg in 1420 stadsrechten van Egbert van Heeker. Waarschijnlijk al eerder voerden de schepenen van Almelo een zegel met daarop een wapen met drie ruiten. Dit wapen is waarschijnlijk ontleend aan het wapen van de Heren van Almelo, waarvan Egbert van Heeker een afstammeling was.

Het wapen is in de loop der tijden ongewijzigd gebleven. Alleen de gemeente Stad Almelo voerde de ruiten van goud. Na de vorming van de gemeente Almelo werd dit aangepast aan de historische kleuren.

De gemeente voert het wapen niet meer op briefpapier en dergelijke, maar gebruikt een van het wapen afgeleid logo met drie ruiten.

Literatuur : Gemeentegids Almelo, 1996 
 
315
Alois von und zu Liechtenstein
Alois von und zu Liechtenstein
 
 
316
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
317
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
318
Ama
Ama
 
 
319
Amalia Elisabeth van Hanau-Münzenberg
Amalia Elisabeth van Hanau-Münzenberg
 
 
320
Amalia of Nassau-Dietz
Amalia of Nassau-Dietz
 
 
321
Amalia van Nassau-Dietz, 13 jaar
Amalia van Nassau-Dietz, 13 jaar
 
 
322
Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach
Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach
 
 
323
Amalia van Solms
Amalia van Solms
 
 
324
Amalie Luise von Arenberg, Herzogin in Bayern
Amalie Luise von Arenberg, Herzogin in Bayern
 
 
325
Amalie of Hesse-Darmstadt, hereditary princess of Baden
Amalie of Hesse-Darmstadt, hereditary princess of Baden
 
 
326
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
327
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
328
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
329
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
330
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
331
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
332
Amstenrade
Amstenrade
Status: Gelokaliseerd; Oorsprong/verklaring :
Het wapen is een combinatie van de wapens van de eerste (I, Huyn van Amstenrade) en de laatste graven van Amstenrade (II, De Marchant d'Ansembourg), alsmede van de parochieheilige.

Amstenrade behoorde tot 1537 onder de schepenbank van Oirsbeek. In 1557 werd deze bank (met Amstenrade, Oirsbeek, Bingelrade en Merkelbeek) samen met die van Brunssum (met Brunssum, Jabeek en Schinveld) verpand aan de familie Huyn, die het in 1610 kochten. In 1654 werden Geleen en Spaubeek toegevoegd en werd het geheel hervormd tot het graafschap Amstenrade-Geleen.

De familie Huyn voerde een slangenkruis van zilver in keel. De linie Geleen voerde het gekwartileerd met het wapen Printhagen (in zilver 3 koeken van keel), de linie Amstenrade voerde dit wapen als hartschild. Na de Huyn's kwam het graafschap achtereenvolgens in de handen van de families Van Salm Dietrichstein, de Ligne, de Willems en Marchant d'Assembourg, dit laatste wapen is overgenomen door de gemeente. Het wapen Huyn van Amstenrade (slangenkruis met hartschild) komt tevens voor in de wapens van een aantal omliggende gemeenten.

Het heeft lange tijd geduurd voor Amstenrade eindelijk een wapen kreeg. De gemeente had al in 1896 een wapen aangevraagd, met daarop de H. Aldegondis die aan een lint twee schildjes vasthield. Het rechterschildje was het wapen van Huyn van Amstenrade, links het hartschild uit ht wapen van D'Assembourg. Beide schildjes waren bovendien gedekt door een vijfbladerige kroon. De Hoge Raad van Adel had uiteraard bezwaren tegen dit overladen wapen en kwam vervolgens met twee voorstellen. De historische achtergrond werd wel geaccepteerd.
De voorstellen van de Hoge Raad van Adel waren :
1) weglaten van het wapen van Huyn van Amstenrade en een gedeeld schild met de parochieheilige en het hartschild uit het wapen van D'Assembourg (analoog aan vele andere Limburgse wapens),
2) eenzelfde opzet als in het eerste wapen, maar nu in de linkerhelft beide wapens, Huyn van Amstenrade boven en D'Assenbourg beneden. Dit werd eveneens een overladen wapen, maar de Hoge Raad van Adel kon hier wel mee akkoord gaan.

De gemeente wilde het oude voorstel houden en de ontwerpen waren toch wel overladen. Uiteindelijk is toen gekozen voor een vierde ontwerp, het latere gemeentewapen. Inmiddels waren er echter wel 25 jaar verstreken, mede omdat de gemeente het een lange tijd heeft laten rusten.

Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900; HRvA Dossier Amstenrade. 
 
333
Amsterdam
Amsterdam
Status: Gelokaliseerd; Oorsprong/verklaring :
Het wapen komt al als zodanig voor sinds begin 15e eeuw. Het wapen is waarschijnlijk afgeleid van het wapen van Jan van Persijn, heer van Waterland en Aemstelle (vergelijk Amstelveen, Ouder Amstel en Waverveen). Ook wordt wel gedacht dat de paal de rivier de Amstel voorstelt, waarbij de kruisjes uit het wapen van Persijn zijn aangebracht ter onderscheiding van andere paalwapens, zoals Delft en Gouda.

Op de oudste zegels van Amsterdam, uit de 14e eeuw, komt alleen een kogge voor, zeilend op een zee. Op het oudste zegel staat een banier met een leeuw, het wapen van de graven van Holland.

Op de hierop volgende zegels is het wapen vervangen door een wapen met vier leeuwen, het toenmalige wapen van de graven uit het huis Holland-Henegouwen (vgl Ilpendam). Ook komt op het 4e zegel een banier voor met daarop drie kruisjes.

Op het daarop volgende zegel staan twee banieren op de kogge, met de drie kruisjes, maar ook twee wapens. Het ene wapen is weer het gevierendeelde wapen van Holland-Henegouwen, het tweede het stadswapen met de kruisjes. Het is dus te verwachten dat het wapen al in eind van de 14e eeuw door de stad werd gevoerd.

De hierop volgende zegels vertonen weer alleen het wapen van Holland-Henegouwen en de banier van de stad, niet meer met het wapen.

De kroon werd in 1488 verleend door Rooms-koning Maximiliaan van Oostenrijk, voor bewezen diensten. Deze kroon was niet de keizerlijke kroon, maar de koninklijke kroon, Maximiliaan was immers nog geen keizer. Op oude kaarten en documenten wordt het wapen dan ook afgebeeld met de koningskroon. In 1508 werd Maximiliaan keizer en werden alle kronen vervangen. Waarschijnlijk is dit ook gebeurd met het wapen van Amsterdam. Het stadswapen komt met de oorspronkelijke 16e eeuwse keizerskroon oa voor op de bodebus (het onderscheidingsteken van de offici 
 
334
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
Status: Gelokaliseerd;  
 
335
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
336
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
337
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
338
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
339
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
340
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
341
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
342
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
343
Andrew & Joe Spinder November 1990
Andrew & Joe Spinder November 1990
Status: Gelokaliseerd;  
 
344
Andrew & Lena Spinder cruise 1948
Andrew & Lena Spinder cruise 1948
Status: Gelokaliseerd; Familiebezoek per boot september 1948 
 
345
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
346
Andrew Hartman
Andrew Hartman
 
 
347
Andrew I of Hungary
Andrew I of Hungary
 
 
348
Andrew Spinder 1975
Andrew Spinder 1975
Status: Gelokaliseerd;  
 
349
Andrew Spinder 1975 2e
Andrew Spinder 1975 2e
Status: Gelokaliseerd;  
 
350
Andrew Spinder en zijn vrouw Lena Flora Tasselaar
Andrew Spinder en zijn vrouw Lena Flora Tasselaar
Status: Gelokaliseerd;  
 

    «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 139» Volgende»