(Levens)Verhalen


Treffers 101 t/m 150 van 155     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
101
Leo Iwema
Leo Iwema
Status: Gelokaliseerd;  
 
102
Levensverhaal
Levensverhaal
 
 
103
Levensverhaal van Trijntje Spinder
Levensverhaal van Trijntje Spinder
Zoals verteld door kleinzoon Hero Pruis 
 
104
Lt Charlotte Pitstra, 25, of the Royal Signals, had just finished first in a downhill race when she became ill and was airlifted to hospital.
The 'superfit' skier died a short time later and the medical authorities in Austria are still trying to determine the cause of death.
Lt Charlotte Pitstra, 25, of the Royal Signals, had just finished first in a downhill race when she became ill and was airlifted to hospital. The "superfit" skier died a short time later and the medical authorities in Austria are still trying to determine the cause of death.
 
 
105
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
106
Meisje overleden bij instorten dug-out in Twijzel
Meisje overleden bij instorten dug-out in Twijzel
In het Friese Twijzel is woensdagmiddag een stenen dug-out op een sportveld ingestort. Hierbij is een meisje in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Op sportpark De Moune aan de Mounewei was een schoolkorfbaltoernooi gaande, waaraan zeker duizend kinderen deelnamen.

Het meisje zat in groep zes van basischool de Bernebr 
 
107
Mensen die in het bezit zijn van een wisseldaalder hebben hun ziel aan de duivel verkocht.
Mensen die in het bezit zijn van een wisseldaalder hebben hun ziel aan de duivel verkocht.
Status: Gelokaliseerd;  
 
108
Met pijl en boog schoot Harm van de Bij de heer de Haan de pet van het hoofd
Met pijl en boog schoot Harm van de Bij de heer de Haan de pet van het hoofd
 
 
109
Naamgeving 1811
Naamgeving 1811
Kloosterman, Dedde Oenes, Zwaagwesteinde
Mairie Veenwouden, fol. 91 
 
110
Nachtelijke lijkstoet<br>
Nightly body procession
Nachtelijke lijkstoet
Nightly body procession

Status: Gelokaliseerd; Een man ziet 's nachts een lijkstoet en maakt zich bang uit de voeten.
A man sees a body procession at night and runs home, frightend. 
 
111
Necrologie Gerrit Spinder 1985
Necrologie Gerrit Spinder 1985
 
 
112
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
113
Notariele akte verhuur
Notariele akte verhuur
 
 
114
Obituary Calvin 'Cal' Spender
Obituary Calvin "Cal" Spender
 
 
115
Obituary of Sjoukje Bruinsma
Obituary of Sjoukje Bruinsma
 
 
116
Om heksen te weren moet je duivelsdrek onder de drempel stoppen.
Om heksen te weren moet je duivelsdrek onder de drempel stoppen.
Status: Gelokaliseerd;  
 
117
Om hekserij af te weren moet je duivelsdrek onder de drempel stoppen. De heksen kunnen dan je huis niet eens binnengaan.
Om hekserij af te weren moet je duivelsdrek onder de drempel stoppen. De heksen kunnen dan je huis niet eens binnengaan.
Status: Gelokaliseerd;  
 
118
Om nachtmerries te weren moet je meel strooien op je beddenplank of op de stoel voor je bedstee. Nachtmerries plagen ook vaak paarden door hun manen te vlechten. De vlechten zijn niet te ontwarren: ze moeten eruitgesneden worden.
Om nachtmerries te weren moet je meel strooien op je beddenplank of op de stoel voor je bedstee. Nachtmerries plagen ook vaak paarden door hun manen te vlechten. De vlechten zijn niet te ontwarren: ze moeten eruitgesneden worden.
Status: Gelokaliseerd;  
 
119
Op een bepaalde plaats hoorde men vaak hulpgeroep uit een poel komen. Een paar jaar later verdronk er daadwerkelijk iemand in die poel. Het hulpgeroep is een voorbode van de naderende verdrinkingsdood geweest.
Op een bepaalde plaats hoorde men vaak hulpgeroep uit een poel komen. Een paar jaar later verdronk er daadwerkelijk iemand in die poel. Het hulpgeroep is een voorbode van de naderende verdrinkingsdood geweest.
Status: Gelokaliseerd;  
 
120
Op een bepaalde plek spookte een spookhond, die de mensen bang maakte
Op een bepaalde plek spookte een spookhond, die de mensen bang maakte
 
 
121
Op een spookplaats doolt 's nachts een dikke zwarte hond rond. Het is een spookdier.
Op een spookplaats doolt 's nachts een dikke zwarte hond rond. Het is een spookdier.
 
 
122
Op een spookplaats rent rond middernacht altijd een plaagbeest rond in de gedaante van een grote zwarte hond.
Op een spookplaats rent rond middernacht altijd een plaagbeest rond in de gedaante van een grote zwarte hond.
 
 
123
OP ZOEK NAAR ROOTS - 29
OP ZOEK NAAR ROOTS - 29
Sa troch de jierren hinne ha ik wol gauris manlju troffen dy't froeger as soldaat yn Indië west hienen 
 
124
Opmerkelijke verhalen, gebeurtenissen en of anekdotes, in en om Harkema
Opmerkelijke verhalen, gebeurtenissen en of anekdotes, in en om Harkema
 
 
125
Opsporingsbericht ontsnapping uit gevangenis 1919
Opsporingsbericht ontsnapping uit gevangenis 1919
 
 
126
Overlijden van Herman
Overlijden van Herman
 
 
127
Overlijdensannonce
Overlijdensannonce
 
 
128
Overspel schoondochter
Overspel schoondochter
 
 
129
Pierke Alma
Pierke Alma
Status: Gelokaliseerd; De enige Friese voetballer in de geschiedenis die de kwaliteiten van Abe Lenstra enigszins benaderde 
 
130
Pieter Weening
Pieter Weening
Status: Gelokaliseerd; Op weg naar de tourzege 
 
131
Popfoto
Popfoto
 
 
132
Rechtzaken - Rechtbank te Leeuwarden
Rechtzaken - Rechtbank te Leeuwarden
2. Gerke F. v. d. V.. 17 jaren, en Jille F. v.d. V.,
27 jaren, arbeiders te Harkema-Opeinde, beschuldigd
dat zij den 7 Februari 1.1. een kip van hunnen buur-
man Ö. Spinder weggenomen en verkocht hebben.
Do Rechtbank heelt hen vrijgesproken. 
 
133
Rinze & Sjoerd Kooistra
Rinze & Sjoerd Kooistra
Status: Gelokaliseerd;  
 
134
Rudolph is de geschiedenis ingegaan als de maker van dit lied
Rudolph is de geschiedenis ingegaan als de maker van dit lied
Spotliedje gemaakt door de echtgenoot van Mata Hari, toen als luitenant in Atjeh. Lied werd "graag en dikwijls gezongen" 
 
135
Sage uit Schildwolde
Sage uit Schildwolde
God wreekt, waar Hij niet spreekt 
 
136
Sebo en Tyada woonden omstreeks 1630 op de boerderij 'Huningaheerd' te Oostwold, die toen nog een burcht was. Vóór die tijd was het in bezit van de Tiddinga's. Door zijn huwelijk werd hij bezitter van de Tiddingaborg te Beerta. Hij was daarkerkvoogd van 11 apr. 1630 tot 27 febr. 1658, waarin hij het laatst in het protocol voorkomt. Op 11 juni 1658 gelast hij de predikant te Beerta een nieuwe kerkvoogd te doen aanstellen.
Met zijn vrouw verkoopt hij een stukje land te Beerta op 19 mrt 1632 en op 28 mrt 1635, verhuurt hij land te Midwolderhamrik (geërfd van wijlen hopman Haeicko Tammens en Ike (grootouders van zijn vrouw) volgens scheiding tussen erfgenamen van Tammo Hayens) op 8 mei 1642, koopt land te Oostwold 16 juni 1648, verkoopt een deel in land (gekocht 26 mrt 1650) op 10 sept. 1651, verkoopt 5 deimten 12 juni 1657 en een huisplaats 24 jan. 1658.
Sebo en Tyada woonden omstreeks 1630 op de boerderij "Huningaheerd" te Oostwold, die toen nog een burcht was. Vóór die tijd was het in bezit van de Tiddinga's. Door zijn huwelijk werd hij bezitter van de Tiddingaborg te Beerta. Hij was daarkerkvoogd van 11 apr. 1630 tot 27 febr. 1658, waarin hij het laatst in het protocol voorkomt. Op 11 juni 1658 gelast hij de predikant te Beerta een nieuwe kerkvoogd te doen aanstellen. Met zijn vrouw verkoopt hij een stukje land te Beerta op 19 mrt 1632 en op 28 mrt 1635, verhuurt hij land te Midwolderhamrik (geërfd van wijlen hopman Haeicko Tammens en Ike (grootouders van zijn vrouw) volgens scheiding tussen erfgenamen van Tammo Hayens) op 8 mei 1642, koopt land te Oostwold 16 juni 1648, verkoopt een deel in land (gekocht 26 mrt 1650) op 10 sept. 1651, verkoopt 5 deimten 12 juni 1657 en een huisplaats 24 jan. 1658.
 
 
137
Soldaten uit Harderwijk 1911
Soldaten uit Harderwijk 1911
Teunis, links staand met geweer 
 
138
Sommige mensen worden 's nachts aan de kant van de weg gedreven omdat er een lijkstoet wil passeren.
Sommige mensen worden 's nachts aan de kant van de weg gedreven omdat er een lijkstoet wil passeren.
Status: Gelokaliseerd;  
 
139
Spinder kabeltechniek
Spinder kabeltechniek
 
 
140
Spook telt geld<br>
Ghost counts money
Spook telt geld
Ghost counts money

Status: Gelokaliseerd; Op een spookplaats zit een spook 's nachts geld te tellen. Het spook verdwijnt zomaar als je je ogen van hem afwendt.
At a ghostly place a ghost is counting money at night. The ghgost disappears when you look away. 
 
141
Stad Haarlem 1939 zoals verteld door Leendert Don
Stad Haarlem 1939 zoals verteld door Leendert Don
 
 
142
Sterke Hearke slaagt erin een vastgelopen mestwagen uit het mestgat te trekken: een karwei dat twee paarden niet voor elkaar krijgen.
Sterke Hearke slaagt erin een vastgelopen mestwagen uit het mestgat te trekken: een karwei dat twee paarden niet voor elkaar krijgen.
 
 
143
Sterke Hearke wijst zijn huis aan met de ploeg.
Sterke Hearke wijst zijn huis aan met de ploeg.
 
 
144
Surhuizum 18 February 1893 pages 1-2
Surhuizum 18 February 1893 pages 1-2
Dear Children (Alex: Yes, capitals, and much more formal) I let you know that we are all in quite good health and wish the same to you.
I have put myself to write you, which we should have done already, but one thing came after another. We have written Jan that we would like to visit him and whether he would like that. Then we waited for his reply first and when that arrived it seemed not a good idea to him first because of the cost and secondly because of the water management of his lands that was not okay. Then B. Oldenburger came and he said that you and he discussed that if we would like to visit you, than that would be alright, but you have given him two letters for us in which we would read about the surcumstances. (?) But they were in his clothes and they were left behind. Now they were lost for almost three weeks and now that we got the letters after all, they tell us nothing.
That is why we did not write you before Haaye and I am very sorry for that

for time flies. It is a chaotic situation at our place.
We are now decided to come and visit you, me, Mother, Roel, Gosse and Willem. Lubbe is drafted (Alex: into military service). Reintje en Haye Oldenburger will when in good health take the boat to Jan at February 25th. How would you feel about us visiting?
Mayb we shall wait making preparations untill you can write us back, but it is taking long enough, because the boat is sometimes booked full in advance for a month.
We have almost sold the place to Gosse and Lubbe and we cannot work the land and not even look around for another place. Recently I wanted to buy the house and woods, but mother would want it. But now that we are leaving this place and I am sorry for that. Mother would have had it easier and it would suit her.
Can you host us at your place or maybe get us someplace to stay? YOu know the ways over there, don't you Haije. 
 
145
Surhuizum 18 February 1893 pages 3-4
Surhuizum 18 February 1893 pages 3-4
We can quickly rent a house somewhere and visit you later when things are going better at your place but I would rather now but then it's a choice (?) or else something I don't know what will be best Haye, it has for me and mother always been the land and on those years 44 years and 54 years almost.
A message has come that brother was doing good, but who did write that we dont know but it would be my wish as well. Are they supported in making some money or are they barely getting through the wintertime.
The land is worth quite something if something will be added to it
The Pinnen 737 Reineland 892 Lane 214 Geddesland 1017 together 2860
When we visit you we can bring you the money that is left.
Jan wrote that he gave it to that one of his bloodrelatives that visited him.
We may have something left after all. Now I dont know whether there are houses outside the city including some land, because that way we may grow something to live off. Roel en Gosse could also make some money. Halbe is the youngest, already 11 years old. They all have grown well now I hope all will end well, Haye.
And write back quickly how things are and how you see things you can host us surely the first few days.
B, W, O will have to stay for a while and is a police officer, that's why I am not sure whether I can trust him.
I hope you will receive these letters in good health and give our regards to all we know, awaiting H. Elizabeth Anne Tamme T Hausina
Haije how do you feel about us visiting you I hope you write the truth quick response your mother J J v d Leij 
 
146
Teunis de Ruiter & Beth Bal
Teunis de Ruiter & Beth Bal
Zes weken na Beths overlijden kwam de pastoor bij Teunis langs en vertelde dat Beth op de bovenste tree van de ladder stond om de hemel in te gaan en dat voor een flink bedrag de pastoor bereid was haar de hemel in te bidden. Het antwoord van Teunis was: "meneer de pastoor ik heb zolang op de onderste tree gestaan. Ze kan wel even op de bovenste blijven staan" 
 
147
Tineke Spinder over Teetje
Tineke Spinder over Teetje
 
 
148
Tovenaar Imke de Jong werd in zijn diensttijd vaak in het gevang gegooid. Imke bevrijdde zich altijd moeiteloos uit zijn cel omdat hij door dichte deuren heen kon.
Tovenaar Imke de Jong werd in zijn diensttijd vaak in het gevang gegooid. Imke bevrijdde zich altijd moeiteloos uit zijn cel omdat hij door dichte deuren heen kon.
Status: Gelokaliseerd;  
 
149
Twee broers zien 's nachts een lichtgevend wit ding zweven dat op een kindje lijkt. Het blijkt een spookverschijning te zijn: vroeger is er een kind op die plek vermoord.
Twee broers zien 's nachts een lichtgevend wit ding zweven dat op een kindje lijkt. Het blijkt een spookverschijning te zijn: vroeger is er een kind op die plek vermoord.
Status: Gelokaliseerd;  
 
150
Uitspraak rechtbank HJJ Deuling
Uitspraak rechtbank HJJ Deuling
 
 

    «Vorige 1 2 3 4 Volgende»