Grafstenen


Treffers 1 t/m 50 van 812     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met 
1

 
    
2

 
    
3

 
Drogeham N.H.    
4

 
    
5

 
    
6
 Grafsteen John Dykema
Grafsteen John Dykema
 
    
7
Aafke Spinder
Aafke Spinder
 
Zuiderbegraafplaats, Drachten Gelokaliseerd   
8
Aan Kooistra & Antje de Haan
Aan Kooistra & Antje de Haan
Hier rust
onze lieve man,
vader en grootvader
Aan F. Kooistra
*20-1-1914 +28-2-1980
en onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder
Antje de Haan
*5-1--1921 +15-6-1994

PS. 108 
    
9
Aan Spinder & Tietje Weening
Aan Spinder & Tietje Weening
 
Memento Mori Harkema Gelokaliseerd   
10
Albert -Pier- Alma
Albert -Pier- Alma
Blijvend in onze gedachten
mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa
Albert Alma
- Pier -
*11-8-1939 + 6-10-200 
Memento Mori Harkema    
11
Albert Alma & Jantje de Haan
Albert Alma & Jantje de Haan
Rustplaats
van
onze lieve ouders
Albert Alma
*23-1-1876
+13-3-1961
en
Jantje de Haan
*15-10-1879
+18-2-1916
PS. 17:8 ber. 
Augustinusga kerkof    
12
Anne Zandbergen & Geeske Elzinga
Anne Zandbergen & Geeske Elzinga
Ter nagedachtenis
aan onze lieve
man, vader en grootvader
Anne Zandbergen
*18-2-1886 +13-1-1977
en onze
lieve moeder en grootmoeder
Geese Elzinga
*6-7-1888 +2-12-1977
de kinderen
wees getrouw tot de dood, en ik zal
u geven de kroon des levens 
RK Kerkhof, Zandvoortweg, Baarn    
13
Antje Alma & Geert Smits
Antje Alma & Geert Smits
 
Augustinusga kerkof    
14
Antje Mozes & Rinze Mulder
Antje Mozes & Rinze Mulder
Rustplaats
van onze lieve vrouw en moeder
Antje Mozes
*8-1--1894 +1-10-1962
en
onze lieve vader
Rinze Mulder
*4-6-1891 +2-10-1985

kinderen en achterkleinkinderen 
    
15
Antje Spinder
Antje Spinder
 
Selwerderhof, Groningen Gelokaliseerd   
16
Antje Spinder & Koop Elzinga
Antje Spinder & Koop Elzinga
 
Memento Mori Harkema Gelokaliseerd   
17
CoA Lannoy
CoA Lannoy
De stamreeks begint met Martin de Lannoy die in 1548 overleed; zijn weduwe, Maria van de Wielle, woonde in 1575 te Ellignies-lez-Frasnes (bij Doornik). Hun zoon Marc de Lannoy vluchtte wegens de geloofsvervolgingen omstreeks 1567 van Doornik naar Antwerpen; daar werd hij op 5 augustus 1569 geëxecuteerd. Een zoon van hem, Martin de Lannoy vertrok in 1582 naar Keulen maar verbleef later ook te Dordrecht en te Wezel. Een zoon van de laatste, ds. Arnold de Lannoy (1590-1635) werd Waals predikant en vestigde zich in 1619 te Leiden. Vanaf het begin van de 18e eeuw werden leden van het geslacht militair.

Bij KB van 20 februari 1816 werd een nazaat, Jacques Arnold Henri de Lannoy (1734-1823), verheven in de Nederlandse adel en verkregen hij en zijn nageslacht het adelspredicaat jonkheer/jonkvrouw. 
    
18
De in 2012 teruggevonden zerk van Unico I Ripperda in de kerk van Farmsum
De in 2012 teruggevonden zerk van Unico I Ripperda in de kerk van Farmsum
De loden doodkist van Unico is bij de herbouw van de kerk te Farmsum voor de dag gekomen en in 1865 in de opnieuw opgetrokken kerk aldaar neergelaten, rechts van het koor.
In de zomer van 2012 is zijn grafzerk onder de houten vloer en een laag puin teruggevonden. Het is een eenvoudige steen zonder sterfdatum. Waarschijnlijk is de steen vervaardigd tijdens zijn leven tussen 1465 (als Unico's vader Boele nog leeft) en 1474. In de hoeken vinden we vier kwartierwapens, niet op de later gebruikelijke wijze in één richting geplaatst. De wapens aan de voet van de zerk staan op de kop. Daardoor is het minder duidelijk wat het hoofd en wat de voet van de steen is. Als we de kwartieren in de gebruikelijke volgorde, dus van zuidwest naar noordoost lezen, dan vinden we op de zerk van Unico I Ripperda:
I. Een ruiter te paard, omgewend (zoals gebruikelijk bij het wapen van de Ripperda's).
II. Gevierendeeld (Huinga).
III. Doorsneden: A. een omgewende uitkomende halve leeuw. B. drie rozen (Wigboldus).
IV. Sint-Joris, een draak doorstekend.
De laatste kwartieren staan daarbij dus op de kop. De kwartieren van Wigboldus en Huinga zullen verwijzen naar Unico's grootouders van moederskant. Zijn moeder Hille, was een docher van Bartold Wigboldus.
Een overledene wordt in die tijd altijd met de voeten naar het oosten begraven en een grafsteen wordt zonder uitzondering op de zelfde wijze georiënteerd. Opvallend is echter dat de tekst van het grafschrift aan de westzijde aanvangt en niet.zoals gebruikelijk, aan de oostzijde. De verklaring zal zijn dat in het begin van de 18e eeuw de zerk ten onrechte omgekeerd is herplaatst, omdat men het kwartier met de ruiter te paard interpreteerde als het grootvaderlijke kwartier Ripperda, in plaats van het wapen met Sint-Joris. Men is zich er blijkbaar niet van bewust dat de Ripperda's tot de generatie van Unico Sint-Joris mét draak als wapenfiguur voeren; pas Unico's kinderen reduceren dit tot een eenvoudige ridder te paard. Het feit dat Unico's zerk zowel dit laatste wapen als een Sint-Joris met draak vertoont, maakt de zerk zeer waardevol voor de geschiedenis van de ontwikkeling van deze wapenfiguur die we bij verschillende geslachtswapens in Groningen en Oostfriesland aantreffen. Wellicht heeft het kwartier dat later wordt aangezien voor het wapen Ripperda, betrekking op een grootmoeder van Unico uit de familie Addinga 
 Gelokaliseerd   
19
E.Kooistra & J.ten Hoor
E.Kooistra & J.ten Hoor
 
Begraafplaats Hoogkerk Gelokaliseerd   
20
Edla Sofia Olin
Edla Sofia Olin
 
    
21
Engelbert Deuling
Engelbert Deuling
 
    
22
F.C.Bentlage & Suhlman
F.C.Bentlage & Suhlman
 
RK Begraafplaats, Barger-Oosterveld Gelokaliseerd   
23
Familiegraf Fokke Spinder, Teake, Luts, Pietsje, Gretha, Thea
Familiegraf Fokke Spinder, Teake, Luts, Pietsje, Gretha, Thea
 
Memento Mori Harkema Gelokaliseerd   
24
Fokje Alma & Aan Elzinga,
Klaske, Geert, Johannes, Grietje
Fokje Alma & Aan Elzinga, Klaske, Geert, Johannes, Grietje
Hier rusten
onze lieve ouders
en grootouders
Fokje Alma
* 14-12-1923 +6-6-1966
en
Aan Elzinga
*23-10-1921 +25-9-2004
Rust zacht
kinderen en kleinkinderen

Klaske Geert Johannes Grietje
*27-11-1940 *6-3-1945 *7-2-1956 *5-2-1960
+30-12-1940 +22-10-1945 +12-2-1956 +22-3-1960 
Memento Mori Harkema    
25
Fokke Alma, Jantje Gall & Sieds Alma
Fokke Alma, Jantje Gall & Sieds Alma
 
Augustinusga kerkof    
26
Fokke K. Alma & Sietske Dijkstra
Fokke K. Alma & Sietske Dijkstra
 
Drogeham Kerkelijke Begraafplaats Tsjerke Buorren    
27
Fokke Spinder
Fokke Spinder
 
Memento Mori Harkema Gelokaliseerd   
28
Fokke Spinder & Grietje Postma
Fokke Spinder & Grietje Postma
 
Memento Mori Harkema Gelokaliseerd   
29
Fokke Spinder & Jantina Schutter
Fokke Spinder & Jantina Schutter
 
Alg. begraafplaats Schoolstraat, Bedum Gelokaliseerd   
30
Fotos van Non haar overlijdensaankondiging en een foto van haar graf
Fotos van Non haar overlijdensaankondiging en een foto van haar graf
 
    
31
Frederik van Bakergem en Renée Talens
Frederik van Bakergem en Renée Talens
 
    
32
Freerk Weening & Trijntje Nicolai
Freerk Weening & Trijntje Nicolai
 
Augustinusga kerkof    
33
Froukje Elzinga
Froukje Elzinga
 
Memento Mori Harkema Gelokaliseerd   
34
Garfsteen Feikje Weening en Johan Jelmer Slotegraaf
Garfsteen Feikje Weening en Johan Jelmer Slotegraaf
 
    
35
Geeltje Elzinga
Geeltje Elzinga
 
Memento Mori Harkema Gelokaliseerd   
36
Geese Spinder & Grietje Berghuis
Geese Spinder & Grietje Berghuis
 
 Gelokaliseerd   
37
Geraldine Mae Tibbe
Geraldine Mae Tibbe
 
    
38
Gerrit Spinder, Hebeltje Weening, Liefke Spinder
Gerrit Spinder, Hebeltje Weening, Liefke Spinder
 
Memento Mori Harkema Gelokaliseerd   
39
Grabmal Enno II. über der Herrengruft der Großen Kirche in Emden
Grabmal Enno II. über der Herrengruft der Großen Kirche in Emden
 
    
40
Graf Åke Nordström
Graf Åke Nordström
 

Ä.9 
   
41
Graf Frits en Neel Versteeg - Knobbe
Graf Frits en Neel Versteeg - Knobbe
 
    
42
Graf IJje Wijkstra te Woensel Eindhoven
Graf IJje Wijkstra te Woensel Eindhoven
2e steen rechts van kruis 
    
43
Graf Jan en Els Knobbe - Esser
Graf Jan en Els Knobbe - Esser
 
    
44
Graf Johan Herman en Sophie Scheve - Knobbe
Graf Johan Herman en Sophie Scheve - Knobbe
 
    
45
Graf Roel Knobbe
Graf Roel Knobbe
 
    
46
Graf Tjitte Bouius
Graf Tjitte Bouius
Nederlands ereveld Pandu te Bandung.
Vak IV
Nummer 733
Jalan Pandu 32
Plaats Bandung
Gemeente Bandung
Land Indonesi 
    
47
Graf van Norman MacLeod
Graf van Norman MacLeod
Aantekeningen op een kalender van de overlijdensdatum en het begraven van Norman. bloemen van het graf van Norman, een foto van het graf en de afgeknipte haren van zoon Norman in een krantenknipsel 
    
48
Graf van Rudolf MacLeod & Louise Jeanne MacLeod
Graf van Rudolf MacLeod & Louise Jeanne MacLeod
 
    
49
Grafsteeb Jelle, Hinke en Geeske Hamstra
Grafsteeb Jelle, Hinke en Geeske Hamstra
 
    
50
Grafsteeen Franciscus Xaverius Schievink
Grafsteeen Franciscus Xaverius Schievink
 
    

    1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»