Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 4,344

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 87» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 1481 captain at Kastelholm and Viborg, and from 1482 until his death in 1485 Swedish Privy Council. Gyldenstierne, Nils Eriksson RiksrÃ¥d (I6334)
 
102 1561 'Schepper tot Niebert': zijl-(waterschaps-)rechter van Wester deel-Vredewold, samen met de eigenerfde Hille Fossema Iwema, Leo (I46878)
 
103 1561 Daniele ontspoort, dronkenschap
1563 kinderen onder hoede kerkenraad 
Gezin F8160
 
104 1640 mede-eig. stem 26 Oostermeer
1640 gebr. stem 17 Oostermeer
 
Rintse Hendricks (I750)
 
105 1640 STERFT DE EDELE EERENVESTE MANHAFTE JONKER BRAND HUININGA VAN OOSTWOLD, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDING IN CHRISTUS Huninga, Jonker Bonno Ritmeester te Denemarken (I18101)
 
106 17 jan 1752 kopen Claas en Sytske een huis in Drogeham van Willem Clases Mr. Brouwer uit Kootstertille voor 200 Caroli Gulden (8 jaren lang 25 Car. Gulden - zie Schuldakte) Claas (Klaas) Folkerts (I46620)
 
107 1714 deurwachter Westerkerk Gaykama, Pyter (I20864)
 
108 1749 wordt Claas aangeslagen voor een belasting naar draagkracht (Quotisatie). Claas werd toen aangeslagen voor 15-18-0 (=15 Caloriguldens 18 stuivers en 0 penningen - 1 Colorigulden = 20 stuivers en 1 stuiver = 16 penningen).
Tevens werd geregistreerd dat Claas en Wopke op dat moment 1 kind hadden.

 
Claas (Klaas) Folkerts (I46620)
 
109 1805 Den 19e Junij is op het Kerkhof begr: Mijnsje van Pampus, huis-vrouwe van Teunis de Ruijter.

http://groenegraf.nl/resultnw.php?id=11112 
van Pampus, Clementina (Mengsje) Evertse (I49795)
 
110 1807
Grietenij Achtkarspelen Register van overledenen 1806-1811
Invnr.: DTB 3
Datum : 22 december 1807
Plaats: Drogeham
Overleden Pytter Jans, oud 75 jaar
Opm.: De overledene was gehuwd en laat drie kinderen na
Achtkarspelen 1772
Drogeham en Harkema Opeinde Herv. gem. Register van
overledenen 1750-1780
Invnr.: DTB 20
Datum : september 1772
Overleden een zoon van Pyter Jans
Opm.: De overledene is verongelukt
 
Pytter Jans (I268)
 
111 1811: Oldenborger, Surhuisterveen, Mairie Surhuizum, fol. 40.
 
Oldenborger, Jan Baukes (I42619)
 
112 1817 Landbouwer Klaver, Lubbe Jans (I44818)
 
113 1831 assesor grietenij Augsbuurt Klaver, Lubbe Jans (I44818)
 
114 1877 Arbeidster, wonende te Kommerzijl van der Molen, Janke Luitzens (I46434)
 
115 1882 Augustinusga, notaris E.J. Heringa
Koopakte
Betreft de verkoop van een perceel bouwland te Harkema
Opeinde, koopsom fl. 80
- Jan Dirks Dam te Harkema Opeinde, verkoper
- Pieter Simons Spinder te Harkema Opeinde, koper
- Tjeerd Simons Spinder te Harkema Opeinde, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6066
Repertoirenr.: 33 d.d. 14 februari 1882 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
116 1882 Augustinusga, notaris E.J. Heringa
Koopakte
Betreft de verkoop van een perceel bouwland te Harkema
Opeinde, koopsom fl. 80
- Jan Dirks Dam te Harkema Opeinde, verkoper
- Pieter Simons Spinder te Harkema Opeinde, koper
- Tjeerd Simons Spinder te Harkema Opeinde, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6066
Repertoirenr.: 33 d.d. 14 februari 1882 
Spinder, Tjeerd Siemens (I221)
 
117 1884 Augustinusga, notaris J.H. Sickler
Koopakte
Betreft de verkoop van een woning en enige grond te Harkema
Opeinde, koopsom fl. 100
- Pieter Simons Spinder te Harkema Opeinde, verkoper
- Tjeerd Simons Spinder te Augustinusga, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6070
Repertoirenr.: 308 d.d. 11 maart 1884 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
118 1884 Augustinusga, notaris J.H. Sickler
Koopakte
Betreft de verkoop van een woning en enige grond te Harkema
Opeinde, koopsom fl. 100
- Pieter Simons Spinder te Harkema Opeinde, verkoper
- Tjeerd Simons Spinder te Augustinusga, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6070
Repertoirenr.: 308 d.d. 11 maart 1884 
Spinder, Tjeerd Siemens (I221)
 
119 1885 Augustinusga, notaris J.H. Sickler
Inv. nr. 006071 repertoirenrs. 707 en 717 d.d. 18 november
1885
Provisionele en finale toewijzing
- Bindert Jacobs Kloosterman te Harkema Opeinde, verkoper;
en anderen
Betreft de koop van een stukje weiland en een stuk hoogveen
en zetveld te Surhuizum
- Johannes Geerts Smeding te Surhuizum, koper
Betreft de koop van 2 stukken heidegrond en hoogveen te
Surhuizum
- Vogeltje Jans Kamstra te Surhuizum, weduwe van Tjeerd van
der Veer, koper
- Aaltje Tjeerds van der Veer te Surhuizum, koper
- Douwe Tjeerds van der Veer te Surhuizum, koper
Betreft de koop van een stuk heidegrond, hoogveen en
veengrond te Surhuizum
- Kornelis Alderts Brandsma te Gerkesklooster, koper
Betreft de koop van een stuk heidegrond en hoogveen te
Surhuizum, koopsom fl. 60
- Poppe Jans van Eyck te Surhuizum, koper
- Petrus Tjidsgers Postma te Surhuizum, koper
- Pieter Sytzes Fokkenga te Harkema Opeinde, koper
Betreft de koop van een stuk heidegrond en hoogveen te
Surhuizum, koopsom fl. 85
- Jan Jacobs Kempenaar te Drogeham, koper
Betreft de koop van 8 stukken hoogveen en zetveld te
Surhuizum, koopsom fl. 755
- Bindert Jacobs Kloosterman te Harkema Opeinde, koper
Betreft de koop van een stuk veengrond te Surhuizum,
koopsom fl. 202
- Marten Jelles Zuidersma te Surhuizum, koper
- Aede Freerks Weening te Surhuizum, koper
Betreft de koop van een stuk veengrond te Surhuizum,
koopsom fl. 85
- Gosse Durks Dam te Surhuizum, koper
- Fokke Taekes Alma te Harkema Opeinde, koper
Betreft de koop van een stuk veengrond te Surhuizum,
koopsom fl. 81
- Jelle Sjoukes Storm te Harkema Opeinde, koper
- Jacob Jelles Storm te Harkema Opeinde, koper
Betreft de koop van een stuk veengrond en heide te
Surhuizum, koopsom fl. 50
- Reinder Geerts Eda te Surhuizum, koper
Betreft de koop van een stuk heide en poel te Harkema
Opeinde, koopsom fl. 200
- Hein Jacobs Kempenaar te Kooten, koper 
Alma, Fokke Taekes (I238)
 
120 1891 Augustinusga, notaris J. Landmeter
Koopakte
Betreft de verkoop van een stuk heidegrond te Harkema
Opeinde, koopsom fl. 100
- Jan Jacobs van der Veen te Harkema Opeinde, verkoper
- Pieter Spinder te Harkema Opeinde, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6080
Repertoirenr.: 528 d.d. 7 juli 1891
 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
121 1891 Augustinusga, notaris J. Landmeter
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 150
- Pieter Spinder te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Eise Hillebrands Wijma te Augustinusga, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6080
Repertoirenr.: 543 d.d. 24 juli 1891 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
122 1902 Augustinusga, notaris J. Landmeter
Boedelscheiding
- Tjeerd Sienes Spinder te Harkema Opeinde; en anderen

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6091
Repertoirenr.: 3173 d.d. 4 maart 1902 
Spinder, Tjeerd Siemens (I221)
 
123 1902 Augustinusga, notaris J. Landmeter
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 500
- Tjeerd Sienes Spinder te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Petrus Albert Gaeles Couperus te Augustinusga, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6091
Repertoirenr.: 3194 d.d. 15 april 1902 
Spinder, Tjeerd Siemens (I221)
 
124 1904 Augustinusga, notaris J. Landmeter
Inventaris
- Pieter Simons Spinder te Harkema Opeinde, voor zich en in
kwaliteit; en anderen

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6093
Repertoirenr.: 3662 d.d. 16 februari 1904 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
125 1904 Augustinusga, notaris J. Landmeter
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 300
- Pieter Simons Spinder te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Eise Hillebrands Wijma te Drogeham, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6093
Repertoirenr.: 3797 d.d. 14 juli 1904 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
126 1904 Augustinusga, notaris J. Landmeter
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 300
- Symen Pieters Spinder te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Pieter Fokkes Alma te Harkema Opeinde, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6093
Repertoirenr.: 3646 d.d. 23 januari 1904 
Spinder, Siemen Pieters (I92)
 
127 1904 Augustinusga, notaris J. Landmeter
Provisionele en finale toewijzing
- Eise Hillebrands Wijma te Drogeham, verkoper en
schuldeiser
- Pieter Spinder, schuldenaar
Betreft de koop van een huis en grond te Harkema Opeinde,
koopsom fl. 257
- Tjeerd Luitzens van Dekken te Drogeham, koper
Betreft de koop van een huis en grond te Harkema Opeinde,
koopsom fl. 457
- Taeke Fokkes Alma te Harkema Opeinde, koper
<>
Betreft de verkoop van een uitgestrektheid water, moeras en
veengrond te Surhuisterveen, koopsom fl. 728
- Hinke Taekes Wouda te Drogeham, weduwe van Jacob Wybrens
Wijma, verkoper; en anderen
- Wybren Taekes Wouda te Surhuisterveen, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6093
Repertoirenr.: 3645 en 3653 d.d. 21 januari 1904 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
128 1907 Augustinusga, notaris A.M.Harterink
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 200
- Abraham Wopkes Elzinga te Surhuizum, schuldenaar
- Melle Jans Veenstra te Augustinusga, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6098
Repertoirenr.: 4451 d.d. 12 januari 1907
 
Elzinga, Abraham Wopkes (I45214)
 
129 1908 Augustinusga, notaris A.M. Harterink
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 350
- Abraham Wopkes Elzinga te Surhuisterveen, schuldenaar
- Melle Jans Veenstra te Augustinusga, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6099
Repertoirenr.: 4848 d.d. 30 mei 1908
 
Elzinga, Abraham Wopkes (I45214)
 
130 1912 Augustinusga, notaris A.M. Harterink
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 350
- Fokke Pieters Spinder te Surhuisterveen, schuldenaar
- Johannes Lodewijk de Wijn te Groningen, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6103
Repertoirenr.: 5878 d.d. 4 mei 1912 
Spinder, Fokke Pieters (I93)
 
131 1913 Augustinusga, notaris A.M. Harterink
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 150
- Pieter Simons Spinder te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Feike Hendrikus Sipma te Surhuisterveen, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6104
Repertoirenr.: 6103 d.d. 28 april 1913 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
132 1913 Augustinusga, notaris A.M. Harterink
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 300
- Simon Pieters Spinder te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Eise Hillebrands Wijma te Oudwoude, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6104
Repertoirenr.: 6099 d.d. 26 april 1913 
Spinder, Siemen Pieters (I92)
 
133 1913 Buitenpost, notaris H.Th. Sickler
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met erf en grond te Harkema
Opeinde, koopsom fl. 1000
- Heerke Hager te Harkema Opeinde, verkoper
- Pieter Simons Spinder te Harkema Opeinde, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 24111
Repertoirenr.: 197 d.d. 13 november 1913
 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
134 1914 Buitenpost, notaris H.Th. Sickler
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 400
- Pieter Spinder te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Martha van Giffen te Groningen, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 24112
Repertoirenr.: 81 d.d. 2 mei 1914
 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
135 1917 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 400
- Simon Pieters Spinder te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Wiebren Jacobs Wijma te Drogeham, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6110
Repertoirenr.: 450 d.d. 14 juli 1917 
Spinder, Siemen Pieters (I92)
 
136 1918 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Provisionele en finale veiling
Betreft de verkoop van een huis en grond te Harkema
Opeinde, koopsom fl. 1095
- Pieter Spinder te Harkema Opeinde, verkoper
- Wiebe Kootstra te Harkema Opeinde, verkoper
- Sjoerd Rinsma te Surhuisterveen, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6111
Repertoirenr.: 650 en 666 d.d. 13 maart 1918 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
137 1919 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Testament, akte niet aanwezig
- Marten Symens Spinder te Surhuizum

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6113
Repertoirenr.: 969 d.d. 18 februari 1919
 
Spinder, Marten Siemens (I222)
 
138 1919: graduated from artsenexamen Pel, Pieter (I46295)
 
139 1920 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en grond te Harkema
Opeinde, koopsom fl. 2000
- Pieter Simens Spinder te Harkema Opeinde, verkoper
- Fokke Jans Kooistra te Harkema Opeinde, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6116
Repertoirenr.: 1685 d.d. 20 november 1920 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
140 1920 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en grond te Harkema
Opeinde, koopsom fl. 2950
- Hendrik Everts Borger te Harkema Opeinde, verkoper
- Pieter Simens Spinder te Harkema Opeinde, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6116
Repertoirenr.: 1692 d.d. 30 november 1920 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
141 1921 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1200
- Pieter Siemens Spinder te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Ybele Jans Atsma te Augustinusga, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6117
Repertoirenr.: 1892 d.d. 28 april 1921 
Spinder, Pieter Siemens (I90)
 
142 1921 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1500
- Simon Pieters Spinder te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Geertje Andries Wal te Drogeham, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6118
Repertoirenr.: 1934 d.d. 4 mei 1921 
Spinder, Siemen Pieters (I92)
 
143 1922 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Antje Spinder te Surhuizum, gehuwd met Koop Elzinga
- Albertje Elzinga

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6119
Repertoirenr.: 2187 d.d. 13 februari 1922
 
Spinder, Antje Siemens (I225)
 
144 1922 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Antje Spinder te Surhuizum, gehuwd met Koop Elzinga
- Albertje Elzinga

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6119
Repertoirenr.: 2187 d.d. 13 februari 1922
 
Elzinga, Albertje (I522)
 
145 1924 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 1200
- Foeke Pieters Spinder te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Trijntje Henstra te Drogeham, weduwe van Klaas de Jong,
schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6123
Repertoirenr.: 3096 d.d. 3 mei 1924
 
Spinder, Fokke Pieters (I93)
 
146 1924 Augustinusga, notaris A.M. Harterink
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 425
- Abraham Wopkes Elzinga te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Johannes Postema te Drogeham, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6124
Repertoirenr.: 3280 d.d. 28 november 1924
 
Elzinga, Abraham Wopkes (I45214)
 
147 1924 Augustinusga, notaris A.M. Harterink
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 450
- Abraham Wopkes Elzinga te Harkema Opeinde, schuldenaar
- Coop. Spaar- en Leenbank te Surhuisterveen, schuldeiser
 
Elzinga, Abraham Wopkes (I45214)
 
148 1930 United States Federal Census
about Wesley Spinder

Address: 80 Claireau? nr. 3380
Englewood, Arapahoe County, Colorado
huurhuis met radio/rented house with radio
 
Gezin F16939
 
149 2 Dochters genaamd Anna Gezin F13379
 
150 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Thorburn, T. (I50533)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 87» Volgende»