Aantekeningen


Treffers 3,801 t/m 3,844 van 3,844

      «Vorige «1 ... 73 74 75 76 77

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
3801 Winkelier Boonstra, Eize Pieters (I43482)
 
3802 winkelier, kramer en burger van Franeker. Yntze Atses (I42936)
 
3803 Woensdagkrant (Katwijk/Bollenstreek) 25-07-2012 Spinder, Geeske (I43)
 
3804 Wolfhildis von Sachsen F, #7963, d. 29 December 1126 Last Edited=6 Feb 2003

Wolfhildis von Sachsen was the daughter of Magnus I Herzog von Sachsen and Sophia of Hungary. She married Heinrich IX Herzog von Bayern, son of Guelph IV Herzog von Bayern and Judith de Flandre, between 1095 and 1100. She died on 29 December 1126.

Children of Wolfhildis von Sachsen and Heinrich IX Herzog von Bayern -1. Conrad von Bayern d. 17 Mar 1126 -2. Maud von Bayern d. 16 Mar 1183 -3. Wolfhilde von Bayern d. a 1160 -4. Judith von Bayern+ b. c 1100, d. a 1130 -5. Heinrich X Herzog von Bayern+ b. c 1102, d. 20 Oct 1139 -6. Guelph VI von Bayern, Duca di Spoleto+ b. c 1115, d. 15 Dec 1191 -7. Sophie von Bayern b. b 1126, d. 11 Jul 1145

Forr 
Billung, Wulfhilda Prinzessin von Sachsen (I7702)
 
3805 Wonende te Den Bosch van der Veen, Pieter (I20308)
 
3806 wonende te Invalidehuis, wijk 7, Leyden Geijsman, Jan Gerard (I15421)
 
3807 wonende te Rotterdam Beekman, Fredericus (Fré) (I24102)
 
3808 Woonde in Haulerwijk, Smidslaan. Zoon van Durk Weening (30 september 1876 Surhuisterveen - 18 november 1958 Drachten) en Geertje van Santen (15 mei 1876 Surhuisterveen - 13 december 1948 Haulerwijk). Ongehuwd. Apostolisch. Op 26 november 1951 is Weening uit de bevolkingsregistratie van de gemeente Ooststellingwerf afgevoerd met de aantekening Vertrokken Onbekend Waarheen, omdat van rechtswege het vermoeden bestond dat hij was overleden. Zijn naam staat op het oorlogsmonument op Begraafplaats Eikenhof te Haulerwijk. In de tekst over het monument op de site 4en5mei.nl wordt vermeld dat hij naar alle waarschijnlijkheid bij een bombardement is omgekomen, toen hij in Duitsland te werk was gesteld. Volgens Strijders, Onderdrukkers en Bevrijders werd hij echter niet bij een bombardement gedood, maar is hij door de Duitse bewaking doodgemarteld. Hij provoceerde de bewaking, aldus de passage over Weening, door een grote cowboyhoed te dragen. Weening, Theunis (I5352)
 
3809 woonde met gezin na trouwen op Terschelling,
te Bussum,
Amersfoort en
Naarden.
 
Kooij, Grietje (I10577)
 
3810 Woonde overal waar werk was Deuling, Harmannus Joannes Josephus (Harm) (I314)
 
3811 Woonde te Schraard. Walta, Watse Agges (I18878)
 
3812 Woonden te Schraard. van Walta, Syts Watzesdr (I18877)
 
3813 Woonplaats van echtgenoot na haar overlijden. Postma, Trijntje Kornelis (I3248)
 
3814 woonplaats:
Drogeham, huis nr. 29
vanaf 27-10-1754 Oostermeer
vanaf <1764 Oostermeer
vanaf 1764 Drogeham
 
Flink, Anskjen Symens (I269)
 
3815 woonplaats:
vanaf <1764 Oostermeer
vanaf 1764 Drogeham
 
Pytter Jans (I268)
 
3816 Wopke Elzinga, uit Surhuizum, 22-jarige man tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor zijn aandeel in een steekpartij waarbij vader en zoon Rinze- en Jelle de Wind uit Harkema-Opeinde ernstig gewond raakten, 31 oktober 1912, Nieuwsblad van het Noorden, veroordeling, 8 februari 1913, Amersfoortsch Dagblad/De Eemslander (Bron:GENLIAS) Wopke Elzinga, geb. 4 oktober 1890 te Surhuizum, zoon van Koop Elzinga en Antje Spinder.

 
Elzinga, Wopke (I517)
 
3817 Wopke Tjeerds (WOPKE TJEERDS)
zoon van Tjeerd Wopkes (TJEERD WOPKES) en Sytske Gabes (SIETSKE GABES)
overl. Oostermeer juni/aug. 1694, tr. O'meer 29 dec. 1690 Dirkje / Dirtsen
Hylkes, v Veenwouden, hij v O'meer, belijd. O'meer 1 juni 1694, zij vertr. als
weduwe 14 sept. 1694, ki.: Tjeerd
Bron: Collectie Pieter Nieuwland, persoonsgegevens. 
Wopcke Tjeerds (I763)
 
3818 Wordt ook vermeld als D Döhling, Jan Jans (I47089)
 
3819 Wordt ook wel "Haagstra" genoemd. In zijn jonge jaren raakte hij betrokken bij een ruzie in een café en stak op 22 februari 1617 te Roordahuizum (Reduzum) in een herberg met een mes een zekere Hoite Melis in de arm en toen Douwe Tjallings uit Friens vroeg waarom hij dat deed stak Evert vervolgens deze Douwe met het mes in de linkerborst. Eenmaal buiten de herberg zwaaide Evert ook in het gebuurte van Reduzum nog met zijn bebloede mes om zich heen. Evert raakte daarbij opnieuw in gevecht met Hoite Melis. Douwe Tjallings overleed ten gevolge van die messteek in de hartstreek. Evert kreeg door dat het foute boel was en ging er vandoor. Hij verbleef een tijdlang op Ameland, wat destijds een heerlijkheid was, eigendom van een heer, en als zodanig apart stond van Friesland. In de tijd dat hij voortvluchtig was verwekte hij bij twee verschillende vrouwen een kind. Haxta, Evert Sjoerts (I754)
 
3820 Wore his mother's CoAin 1456 and 1466 Natt och Dag, Riddare Magnus Bengtsson (MÃ¥ns) RiksrÃ¥d (I18605)
 
3821 wsch. ongehuwd Gaikema, Fokke Dorprechter (I20735)
 
3822 Wulfhild Olofsdotter (1020 - 24 May 1071) was a Norwegian princess and a duchess of Saxony, wife of Ordulf, Duke of Saxony.

Wulfhild was born in 1020 to Olaf II of Norway and Astrid Olofsdotter of Sweden. Her half brother was Magnus I of Norway. On November 1042 she was married to duke of Saxony Ordulf of Billung, son of Bernard II and Eilika of Schweinfurt. This marriage was supposed to strengthen the alliance between Saxony and Danmark. Wulfhild an Ordulf had a son, Magnus 
Ulvhild (Wulfhild) Olavsdottir Prinsesse i Norge (I7673)
 
3823 Wybrant woonde na zijn huwelijk te Minnertsga en wordt genoemd in 1420 en 1422.

Hij noemt zich Hermana naar de naam en het bezit van zijn eerste vrouw.

Hij was dus geen zoon van een Taco van Hermana ,zoals beweerd in de genealogie van Petrus Suffridus (zie GJB 1970-46). 
Gerbranda / Hermana, Wibrand (I6438)
 
3824 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I53258)
 
3825 xacti patria verae religionis ergo hic quiescunt.
Anno 1570 den 30 octoberis gerust in de Here
de edele und doegentrike vrouwe vrou Bawe
nagelaten weduvrou saliger Bartolt Tiae-
rda van Starkenborgh. Anno 1575 den
9 maius is ore nagelaten sone Wilhelmus Tyaer-
da van Starkenborgh to Bly hovelinck in dem
Heren gerustet.
Van Starkenborgh Friling
Clant Kater
Jarla Schultinge
?? Grawert? 
Frieling, Bauwe (I20495)
 
3826 Yeoman Lars Fredriksson (I6861)
 
3827 Yn 1898 is de húshâlding oergien fan de Herfoarme nei de Grifformearde tsjerke Weening, Aaltje Klazes (I51547)
 
3828 zat altijd in cafe Aldwei en was geregeld dronken;
uit ouderlijke macht ontzet;
overleden in armenhuis te Ureterp
O.Akkerman 
Akkerman, Johannes Jeens (I53347)
 
3829 Zeer onzeker. Verder uit te zoeken. Vondst van Harry Spinder Gezin F777
 
3830 Zenuwinzinkingskoorts Schievink, Willemina (I48887)
 
3831 Zenuwinzinkingskoorts Schievink, Berent Willem (I48897)
 
3832 Zes kinderen emigreerden naar VS en Canada.
Twee kinderen bleven na hun verhuizing naar Oldenburg in Duitsland wonen.
Anna Maria en Margaretha kwamen weer terug naar Nederland. 
Gezin F17385
 
3833 Zie notarisackte bij echtgenote Kuipers, Johannes Hendriks (I3173)
 
3834 Ziekenhuisopname Brunssum Spinder, Gerrit (I342)
 
3835 Zij is de stammoeder van het gravelijke geslacht Von Münster en is zij tevens een indirekte voorouder van kroonprins Willem-Alexander der Nederlanden (via Claus von Amsberg). Verder is zij verwant aan Etta von Attena, van wie meerdere gravelijke en vorstelijke geslachten in Duitsland afstammen. Rijksbarones van Ripperda, Elsabe (I23524)
 
3836 Zij testeerde als Bauck weduwe Lolle Okkema in 1420 (Burmaniaboek, zie N.L.1990).

Haar dochters Gerlant en Geel en de 4 kinderen van zoon Epe worden haar erfgenamen.

Bauck was geen Camstra uit Firdgum, vermoedelijk verwarring met haar kleindochter Bauck (?), dochter van Gerlant van Ockinga en Taecke van Camstra (Hellinga in GJB 2011-223 en Noomen in Stinzen 152 en 154-155) 
Camstra, Bauck Takodr. (I4816)
 
3837 Zij was afkomstig uit Witmarsum.

Zie ook GJB 1997-166 (noot 60) en GJB 1995-166 (noot 2). 
van Aylva, Syts (I919)
 
3838 Zij was de de erfdochter van de Onstaborg in Wetsinge-Sauwerd en van Verhildersum in Leens. In een akte van 1587 vindt men het gemeenschappelijk land van Aepco Onsta en Gela van Ewsum verdeeld onder de drie zusters: Oede Onstatho Oldersum, met haar man Caspar van der Wenghe, Hidde Onsta getrouwd met Ludolf Tjarda van Starkenborgh en Abele Onsta getrouwd met Albert van Starkenborgh, een neef van Ludolf. Laatstgenoemden krijgen o.a. Â’datt huesz Wetsinge mitt die vervallen SchathuisenÂ’. Eerstgenoemden krijgen o.a.: Â’ene heertt landes tho Wetsinge, genoempt Valkum, groott sijnde 123 grasen. Onsta, Hidda (I20491)
 
3839 Zij woonde tijdens haar eerste huwelijk op Heringastate onder Rauwerd en tijdens haar tweede huwelijk op Jelmerastate in Ballum Zie GJB 1995-144.

Zij wordt met zoon Haye genoemd in T327-1913a d.d.24-6-1450 en in OFO III-6 d.d.9-8-1466.

Zij testeerde als Yde Heringhe op 23-4-1473 (zie F.T.nr.30 en OFO I-236).

Zij woonde toen weer in Rauwerd.In haar testament worden van de kinderen alleen Haye en een dochter(=Eelck) met zoon Sascker genoemd.Zie ook GJB 1963-35. 
van Aylva, Ydt Tjaertsdr (I927)
 
3840 Zij zal verwant zijn aan de broers Nonno, proost te Weener (Heer Nonno provest tho Weener tho Wynschoten geboren, zoals in 1464 vermeld wordt, komt ook op 2 nov. 1476 als Nomno Folperti de Winschoten, proost en cureet in Hatzum en Weener voor. Hij schenkt dan aan het klooster te Ter Apel voor zijn zieleheil en dat van zijn ouders Folpertus en Dyure een jaarlijkse rente) en aan Occo Mensenborch, priester te Termunten (overleden als pastoor te Groot Termunten in 1500) Mensenborch, Fosceta Folpertus (I17979)
 
3841 Zijn grootmoeder Gerlant van Ockinga liet hem in haar testament uit 1456 de goederen na te Firdgum van zijn grootvader Take Camstra (F.T.18).

“Item legavit Takoni omnia praedia in altis et bassis,……situata sunt in Firdighum, et olim relicta ab avo suo Takone Campstra piae memoriae”.

Taecke woonde te Minnertsga en zal wel niet meer leven geweest zijn als zijn zoon Hobbe aldaar in 1487 wordt genoemd 
van Hermana, Taecke / Taco (I19872)
 
3842 Zijn vrouw leerde hij kennen nadat ze als dienstmeisje in Blaricum was komen werken. Gezin F3017
 
3843 Zoon Hart Feddema geboren op 09-10-1909
Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 2 december 1911 
Gezin F4207
 
3844 Zuster van Jan was getrouwd met sterke Jarke Oldenborger, Jan Baukes (I42619)
 

      «Vorige «1 ... 73 74 75 76 77