Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland

Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland 


OpenStreetMap

Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.2019590, Longitude (Lengte): 6.1111271


Media

Foto's
Achtkarspelen
Achtkarspelen
Oorsprong/verklaring :
Het is een sprekend wapen; de 8 torens symboliseren de 8 kerspels/parochies in de gemeente.

Het huidige Achtkarspelen telt 12 dorpen en buurtschappen, maar ten tijde van de aanvraag waren dat er nog acht, namelijk Augustinusga, Buitenpost, Drogeham, Kooten, Kortwoude, Lutjepost, Surhuizum en Twijzel. Enkele van deze dorpen zijn inmiddels opgegaan in een van de andere, en nieuwe dorpen zijn ontstaan. Het wapen dateert in ieder geval al uit de middeleeuwen, aangezien een zegel met afdruk uit 1416 al een kerkgebouw met 8 torens te zien geeft, waarvan twee torens groter dan de andere. Binnen de gemeente komt het nog voor op een steen uit het vroegere grietenijhuis te Augustinusga. Deze steen uit de 17e eeuw vertoont een afbeelding met 8 kerktorens, 4 verschillende aan iedere kant, verder symmetrisch, met een boompartij op de voorgrond. Het geheel is niet in een schild geplaatst. De afwijkende kroon, 9 parels ipv een grietenijkroon, wordt gevoerd sinds 1818, waarom deze kroon is aangevraagd is onbekend. In 1984 werd een voorstel gedaan de kroon te vervangen, maar de gemeente heeft hiervan afgezien.

De gemeente gebruikt het wapen als zodanig op grensstenen, briefpapier ed, en gestyleerd op het gemeentehuis en andere minder offici
Drogeham
Drogeham
Drogeham
Drogeham
Oorsprong/verklaring :
De punt in het wapen symboliseert de betekenis van de dorpsnaam. Een droge landtong (zand) tussen het water; ham (of hem) betekent ook een door een dijk ingesloten stuk land. De klok verwijst naar het Buweklooster, dat in de 13de eeuw nabij Drogeham werd gesticht en waaraan alleen nog een klokkenstoel herinnerd. De aanziende koeienkop is een verwijzing naar de "Droegehamster", de benaming voor een niet al te vette koe.
In de gouden punt is de groene boom een verwijzing naar de brink, die eertijds in het centrum van het dorp lag en welke plek nog steeds "Ikebuorren" (Eikenbuurt) heet. De flesjes tenslotte vormen geen verwijzing naar dorstige inwoners, doch vormen samen met de kroon enkele van de attributen van St. Walburga; de heilige waaraan de middeleeuwse kerk is gewijd.

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk.

Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 477

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Jan Andries  1675Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57182
2 Aafke Abrahams  1733Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I780
3 Aafke Pyters  12 jun 1757Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I271
4 Abraham Jeltes  26 jan 1760Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43362
5 Albert Jans  1719Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I773
6 Anne Sybrens  ca. 1735Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I15876
7 Antje Harmens  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I782
8 Antje Jans  1725Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I778
9 Antje Jeltes  08 nov 1763Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43364
10 Antje Taekes  1777Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42651
11 Feike Alberts  1753Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I20841
12 Geeltje Cornelis  1754Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42650
13 Goytzen Roelofs  1615Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42950
14 Grietje Idskes  1735Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57149
15 Haantjen Mekkes  feb 1697Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43693
16 Harmen Jans  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I779
17 Harmen Jans  ca. 1727Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I10522
18 Hiskjen Jeltes  08 mrt 1758Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43361
19 Jan Alberts  mei 1749Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42654
20 Jan Pyters  07 mei 1761Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I273
21 Kornelis Taekes  1782Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42652
22 Makke Fockes  1668Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57152
23 Marten Martens  ca. 1664Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8804
24 Orck Arjens  ca. 1592Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8890
25 Pytter Jans  1732Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I268
26 Roeloph Pyters  24 jan 1766Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I275
27 Sjoukje Sytses  1675Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46827
28 Sybrichje Sybes  ca. 1600Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8885
29 Symen Arjens  ca. 1595Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8884
30 Symon Pyters  21 jul 1758Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I272
31 Sytse Alberts  06 mrt 1759Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42656
32 Sytske Abrahams  13 sep 1722Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46578
33 Tiesck Ariensdr  ca. 1595Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8891
34 Tjeerd Symons  24 jan 1697Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I15871
35 Tjitske Tjeerds  25 dec 1727Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I15859
36 Trijntje Alberts  12 mei 1745Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42653
37 Tryn Arjens  ca. 1595Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8892
38 Wytse Ruerdts  1688Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57184
39 Wytske Hanses  9 jan 1724Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I15866
40 Ynskje Alberts  18 mei 1755Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42655
41 Ynskjen Jeltes  07 feb 1761Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43363
42 Ynskjen Pyters  24 aug 1755Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I270
43 Ynskjen Tjeerds  24 jan 1767Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I2630
44 van der Bey, Ykjen Timens  1784Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47630
45 "Spinder", Tjeerd Jans  jun 1736Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I777
46 Alberda / Spinder, Taeke Alberts  22 apr 1752Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42649
47 Alma  15 okt 1901Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47484
48 Alma, Aan  8 mei 1918Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I17397
49 Alma, Albert  17 feb 1911Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11250
50 Alma, Albert Taekes  1779Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42641

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 50 van 59

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Antje Hendriks  29 okt 1693Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57185
2 Focke Makkes  19 okt 1690Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57139
3 Aaltje Geerts  09 jan 1735Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I781
4 Albert Jans  03 dec 1719Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I773
5 Antje Jans  10 aug 1725Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I778
6 Auke Oedses  17 mrt 1709Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46147
7 Grietje Jans  3 feb 1726Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I775
8 Jan Pyters  18 mrt 1764Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I273
9 Jelte Jans  4 mrt 1731Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I776
10 Jeltje Wytzes  27 nov 1712Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57163
11 Oeds Aukes  18 dec 1740Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46149
12 Pytter Jans  17 jan 1734Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I268
13 Roelof Pyters  18 mrt 1764Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I274
14 Roeloph Pyters  16 mrt 1766Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I275
15 Symon Pyters  27 aug 1758Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I272
16 Taeke Jans  12 dec 1723Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I774
17 Trijntje Alberts  17 feb 1746Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42653
18 Trijntje Aukes  14 aug 1737Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46148
19 Wijtske Wytses  11 mrt 1725Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I4341
20 Ynskje Alberts  10 aug 1755Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42655
21 Ynskjen Tjeerds  1 mrt 1767Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I2630
22 "Spinder", Tjeerd Jans  24 jun 1736Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I777
23 Alberda / Spinder, Taeke Alberts  11 juni 1752Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42649
24 Alma, Sjoukje Pieters  3 mrt 1754Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I9855
25 Bergsma, Hart Jakobs  01 mei 1796Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50363
26 Bergsma, Roel Harts  11 mei 1800Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50368
27 Bergsma, Wietske Jacobs  11 mei 1800Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50369
28 Bosma, Albert Jans  19 jun 1791Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I10880
29 Faber, Rinze Willems  17 mei 1789Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21739
30 de Ham, Jan Harmens  23 jun 1748Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I10523
31 Hamstra, Froukjen Jans  5 apr 1761Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57133
32 Hamstra, Jan Pieters  13 dec 1733Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57148
33 Kijlstra, Wijtske Harms  11 dec 1763Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I668
34 Kuipers, Bregtje Durks  04 apr 1806Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43385
35 Mozes, Geert Jeltes  04 apr 1806Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43379
36 Nicolai, Andrieske Gooitsens  14 mrt 1784Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47162
37 Nicolai, Antje Gooitzens  22 jun 1777Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42659
38 Nicolai, Atze Atzes  1 feb 1680Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42916
39 Nicolai, Atze Atzes  29 mrt 1689Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42919
40 Nicolai, Goitzen Pieters  31 mrt 1805Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42661
41 Nicolai, Houkjen Waatzes  7 jul 1790Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I15908
42 Nicolai, Pieter Atzes (Atzonis)  19 nov 1686Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42911
43 Nicolai, Roel Mekkes  5 mrt 1780Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43688
44 Nicolai, Tiete Atzes  22 mrt 1671Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42929
45 Postma, Haye Kornelis  24 jan 1802Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50183
46 Postma, Jan Kornelis  22 mrt 1807Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50185
47 Postma, Kornelis Kornelis  16 feb 1812Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50187
48 Postma, Tjeerd Kornelis  30 apr 1809Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50186
49 Postma, Tjitske Kornelis  21 jul 1805Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50184
50 Rinsma, Klaas  26 mrt 1786Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46616

1 2 Volgende»Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 209

1 2 3 4 5 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 Antje Hendriks  18 mei 1767Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57185
2 Aafke Abrahams  09 feb 1766Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I780
3 Aafke Pyters  22 jun 1757Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I271
4 Aaltje Geerts  1804Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I781
5 Albert Jans  1796Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I773
6 Antje Harmens  sep 1779Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I782
7 Antje Hepkes  22 okt 1813Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I22169
8 Antje Jans  01 feb 1780Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I778
9 Arjen Simonsz  1605Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8888
10 Baukjen Jacobs  mrt 1795Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I52816
11 Claas (Klaas) Folkerts  ca. 1765Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46620
12 Evert Hendricks  vóór 1681Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I20822
13 Geeltje Cornelis  vóór 1812Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42650
14 Geeske Gaukes  17 jul 1750Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I9852
15 Gerlske Tysses  19 apr 1671Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42923
16 Grietje Hedzers  na 1672Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57167
17 Grietje Idskes  vóór 1791Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57149
18 Haantjen Mekkes  1787Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43693
19 Jacob Harts  01 mei 1809Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50365
20 Jan Pyters  19 nov 1775Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I273
21 Jan Taekes (Teekes)  1750Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I276
22 Jelte Jans  1783Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I776
23 Jeltje Wytzes  na 1755Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57163
24 Pyter Jans  28 nov 1768Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57162
25 Pytter Jans  22 dec 1807Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I268
26 Roelof Pyters  27 feb 1765Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I274
27 Roeloph Pyters  22 nov 1775Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I275
28 Rompkjen Oercksdr  na 1629Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8889
29 Symen Watzes  6 jun 1769Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11573
30 Tettie Goitzens  14 jun 1700Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42914
31 Tjitske Pyters (Petrus)  23 sep 1835Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I675
32 Trijntje Aukes  vóór 1806Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46148
33 Wytse Ruerdts  vóór 1748Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57184
34 Wytske Hanses  25 jul 1756Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I15866
35 Alberda / Spinder, Taeke Alberts  09 dec 1823Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42649
36 Alma, Aan Fokkes  25 jan 1953Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I228
37 Alma, Albert  20 feb 1911Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11250
38 Alma, Aukje Alberts  03 jul 1971Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47470
39 Alma, Fokke Kornelis  07 mrt 1976Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42674
40 Alma, Fokke Pieters  21 sep 1970Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47238
41 Alma, Geert Taekes  25 mei 1920Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47276
42 Alma, Geertje  8 mrt 1905Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11232
43 Alma, Sjoukje Pieters  mei 1751Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I9853
44 Alma, Tjipke  27 feb 1905Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11244
45 Alma, Tjipke  2 jul 1907Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11239
46 Alma, Wietske (Wieke)  12 jul 2015Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I54510
47 Alma, Wipke Aans  08 nov 1959Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I227
48 Bakker, Hendrik Oenes  9 jan 1939Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I20974
49 Bakker, Oene  4 apr 1993Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I58212
50 Benedictus, Loltje Dictus  08 aug 1909Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I48452

1 2 3 4 5 Volgende»Begraven

Treffers 1 t/m 49 van 49

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 Symon Pyters  09 okt 1772Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I272
2 Tettie Goitzens  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42914
3 Alma, Albert Fokkes  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I9147
4 Alma, Johannes Pieters  24 okt 1996Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47239
5 Alma, Pieter  5 jan 2011Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50625
6 Alma, Pieter Pieters  14 aug 2001Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47241
7 Alma, Pyter Aukes  mei 1771Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I9851
8 Alma, Sytze  23 aug 1993Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I54503
9 Alma, Wietske (Wieke)  16 jul 2015Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I54510
10 Alma, Wipke Aans  nov 1959Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I227
11 Bakker, Hendrik Oenes  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I20974
12 Carels, Jan  28 mei 1810Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I674
13 de Bruin, Johannes  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I48487
14 Gjaltema, Yfke  03 mrt 2007Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47242
15 Groen, Klaas  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I17524
16 Hamstra, Jelle Harms  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I3281
17 Hoekstra, Sjoerd  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I16382
18 Kloosterman, Ate Binderts  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I7494
19 Mozes, Klaas  14 jul 1998Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50690
20 N., N.  19 jun 1765Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I4060
21 Nicolai, Aan 'Rus'  apr 1974Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I321
22 Nicolai, Anne  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I325
23 Nicolai, Anne  24 feb 1984Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I55041
24 Nicolai, Ds. Atze Clases  7 aug 1701Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42913
25 Nicolai, Geeske  17 jan 2000Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I55036
26 Nicolai, Lolkje  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I9148
27 Nicolai, Pieter Atzes (Atzonis)  31 jan 1769Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42911
28 Nicolai, Willem Annes  21 feb 1973Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I226
29 Nijboer, Martien  17 okt 2013Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I4698
30 Nijboer, Sjoerdsje  15 jul 2015Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50626
31 Nijboer, Tjeerd Jan  18 jul 2014Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I4694
32 Pander, Jan  1 mrt 1993Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I2650
33 Pultrum, Sjoerd  2 jan 1991Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I45213
34 Reitsma, Janke Tjibbes  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I20982
35 Schievink, Geeske  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I48482
36 Schievink, Simme  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I49292
37 Schievink, Wipkje  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I49264
38 Spinder, Marten  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43160
39 Spinder, Trijntje  30 okt 2001Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I295
40 Tabak, Johannes  17 feb 1938Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I3249
41 van der Meer, Jeltje  10 dec 2012Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I58129
42 van der Veen, Antje (Anne)  15 mei 2014Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I17523
43 van der Veen, Klaas  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I17212
44 Veenstra, W.   I50766
45 Wagenaar, Albert Freerks  25 sep 1973Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I7473
46 Wagenaar, Pietje Freerks  4 mei 1981Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I7479
47 van der Wal, Hielkje Jans  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I7481
48 Weening, Aukje Fokkes  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I51789
49 Zandberg, Sijtze  1 sep 2006Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I294


Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Antje Jeltes  25 mei 1850Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43364
2 J.   I56935
3 Pytter Jans  1749Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I268
4 Alma, Antje Kornelis  6 mei 1875Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47447
5 van der Bij, IJtje Hendriks  nov 1855Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21511
6 van der Bij, Tetje Hendriks  30 aug 1854Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21504
7 Boomsma, Trijntje  okt 1904Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I48539
8 Coenraadts, A.   I13004
9 de Haan, M.   I56926
10 Flink, Anskjen Symens  1765Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I269
11 Folkertsma, Antje Minnes  mei 1892Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57790
12 Hoekstra, Trijntje Sybrens  vóór 1845Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I13413
13 Hoogsteen / van der Hoog, Maaike Jans  vóór 1815Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I659
14 Kooistra, Sjoerd Wierds  na 1921Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42722
15 Mozes, Abraham  14 sep 1936Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I24489
16 Mozes, Hendrikje Jeltes  13 dec 1872Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43388
17 Nauta, F.   I54365
18 Nicolai, A.   I15025
19 Nicolai, Andries  22 okt 1897Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21425
20 Nicolai, Atze Atzes  1785Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42919
21 Nicolai, Ds. Atze Clases  1670Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42913
22 Nicolai, Baukje  dec 1910Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42905
23 Nicolai, Durk  29 sep 1920Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21418
24 Nicolai, Grietje  27 jan 1937Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I12
25 Nicolai, Grietje  2 jul 1938Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I12
26 Nicolai, Mekke  nov 1904Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21688
27 Nicolai, Tjalling Annes  16 mei 1902Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43664
28 te Nijenhuis, G.   I9030
29 Pander, L.   I10485
30 van der Ploeg, R.   I14073
31 Rinzema, Anne Hendriks  27 apr 1873Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11557
32 Schievink, Abraham (Bart)  1 jan 1900Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I48538
33 Schievink, Abraham (Bart)  okt 1904Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I48538
34 Schievink, H.   I49270
35 Schievink, N.   I49583
36 Schievink, R.   I49153
37 Schievink, Trijntje  ca. 1900Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I48542
38 Spinder, F.T.   I121
39 Spinder, G.   I43633
40 Spinder, J.   I552
41 Spinder, Siemen Gerrits  1920Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I331
42 Sytsema, Trientje Harmens  vóór 1840Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8049
43 Tabak, Eelze Johannes  1 nov 1915Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I3255
44 Tabak, Jan  2 jun 1915Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I3256
45 Tabak, Janke  7 aug 1917Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I3257
46 Tabak, Johannes Johannes  mei 1892Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57351
47 Tabak, M.   I55454
48 Tabak, Sjoerdje  mei 1892Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I3254
49 van der Tuin, Aagtje  1920Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46650
50 van der Tuin, Eerde "Hurd"  ca. 1911Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42639

1 2 Volgende»
Treffers 1 t/m 9 van 9

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Alma, Gerke Geerts  10 dec 1901Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I45235
2 Bekkema, Andries  17 dec 1892Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I53137
3 Bekkema, Jelle Andries  17 mrt 1870Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47636
4 Bekkema, Willem  14 dec 1897Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I53139
5 Spinder, Fokke Pieters  09 dec 1907Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I93
6 Spinder, Pieter Siemens  16 mrt 1876Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I90
7 Spinder, Siemen Pieters  10 dec 1901Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I92
8 Spinder, Taeke  25 okt 1910Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21
9 Spinder, Tjeerd Siemens  12 mrt 1874Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I221


Treffers 1 t/m 9 van 9

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Baukjen Jacobs  11 nov 1781Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I52816
2 Jacob Harts  11 nov 1781Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50365
3 Nicolai, Atze Atzes  12 sep 1707Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42919
4 Ploeg, Pieter Jans  11 mei 1825Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I3168
5 Ploeg, Pieter Jans  1 apr 1828Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I3168
6 Tabak, Durk  15 dec 1915Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46957
7 Tabak, Durk  28 mrt 1917Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46957
8 Tabak, Durk  14 mei 1920Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46957
9 Witteveen, Heerke Tjerks (sterke Jerke)  1842Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46611

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 186

1 2 3 4 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 /   19 dec 1630Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F2918
2 /   26 jan 1690Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F21579
3 /   1695Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F18239
4 /   21 dec 1704Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F21596
5 /    F21597
6 /   25 jan 1733Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F17989
7 /   15 feb 1733Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F21584
8 /   13 mrt 1748Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F3515
9 /   15 mei 1757Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F196
10 /   10 mei 1761Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F5395
11 /   29 dec 1765Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F17991
12 /   01 apr 1770Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F197
13 /   31 mrt 1771Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F20089
14 / Bergsma  15 mrt 1795Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F19362
15 / Flink  27 okt 1754Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F58
16 "Spinder" /   25 dec 1763Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F198
17 "Spinder" / van Kooten (Kootstra)  24 sep 1780Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F199
18 Alberda / Spinder /   1775Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F16803
19 Alma / de Haan  02 feb 1901Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F18447
20 Alma / Postma   F1271
21 Alma / van der Tuin  25 mrt 1905Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F18395
22 Alma / Weidenaar   F3275
23 Atsma / Mozes  25 mei 1878Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F17287
24 Bakker / Ploeg  28 aug 1841Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F919
25 Bakker / van der Heide   F21944
26 Bekkema / Bijlsma  14 okt 1810Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F3466
27 Bekkema / Sluis  11 apr 1942Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F5925
28 Bergsma / Vries  18 mei 1850Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F5682
29 Boer / Storm   F195
30 Boersma / Wagenaar   F2414
31 Borger / Kooistra   F3329
32 Borger / Spinder   F20043
33 Borger / van der Meulen  11 nov 1922Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F18793
34 Braaksma / Iedema  13 jan 1860Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F3288
35 Broersma / van der Heide   F21900
36 Broersma / Weening   F21901
37 Bruining / Tabak  30 mei 1914Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F954
38 Dam / Pama   F3323
39 de Boer / Borger   F19645
40 Dekken / Iedema  26 apr 1851Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F3284
41 Dijkstra / van der Meer   F21940
42 Elzinga / Bekkema  23 aug 1924Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F3236
43 Elzinga / Hiemstra   F21879
44 Elzinga / Spoelstra   F3199
45 Elzinga / van der Veen   F21829
46 Graafstra / Hamstra  11 jan 1784Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F21568
47 Grofsmid / Slotegraaf  21 dec 1872Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F20590
48 Haan / Bijlsma   F3292
49 Haan / Bijma  24 jun 1916Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F535
50 Hamstra /   30 mrt 1755Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F21577

1 2 3 4 Volgende»
Treffers 1 t/m 2 van 2

   Gezin        Gezins-ID 
1 Spinder / van der Meulen  20 aug 1930Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F18539
2 Westra / Bekkema   F21905