Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland 


Aantekeningen: Fries: Frjentsjer, is de hoofdplaats van de gemeente Waadhoeke.

Het verhaal gaat dat inwoners van Franeker in de Middeleeuwen geprobeerd hebben een kerkklok te stelen uit Harlingen. Sindsdien worden de Franekers klokkendieven genoemd.

Franeker zou rond 800 zijn ontstaan als een Karolingisch castellum. De naam zou afkomstig zijn van "Froon-acker", ofwel "land van de heer/koning"; de oudste straat van de stad heet nog steeds Froonacker. Van de 11e eeuw tot de 16e eeuw ontwikkelde Franeker zich tot het bestuurlijk centrum van noordelijk Westergo. In de 15e eeuw vestigde hertog Albrecht van Saksen zich in Franeker. Het stadje leek zich tot hoofdstad van Friesland te ontwikkelen, maar werd overvleugeld door Leeuwarden.

Toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in opstand kwam tegen Spanje, koos Franeker al vroeg de zijde van Willem van Oranje. Franeker werd hiervoor in 1585 beloond met een universiteit; op Leiden na de oudste van Nederland. Aan deze "Franeker Academie", geschonken door de Friese stadhouder Willem Lodewijk van Nassau en geopend op 29 juli 1585, kon men theologie, rechten, medicijnen, klassieke talen, wijsbegeerte en wis- en natuurkunde studeren. Een van de studenten was prins Willem IV. In de 18e eeuw raakte de stad in verval.

In de patriottentijd deed de stad Franeker nog van zich spreken. In mei 1787 werd het de studenten en professoren in Franeker verboden deel te nemen aan de exercitiegenootschappen. Het werd de exercitiegenootschappen in Friesland verboden wapens aan te schaffen. Men was bang voor een herhaling, want in augustus 1786 hadden de exercitiegenootschappen in de stad Utrecht de prinsgezinde stadsregering aan de kant gezet. Begin september 1787 trokken een tiental rebellerende Friese statenleden zich terug in Franeker, nadat Provinciale Staten iedere steun aan Holland (en Utrecht) verboden had. Franeker werd in verdediging gebracht, maar de aanvoer van wapens en munitie via Makkum mislukte, nadat Harlingen had geweigerd mee te werken. Toen Pruisische troepen oprukten naar Friesland, verlieten de tot wanhoop gedreven leiders de stad: zondagmiddag 20 september - na de kerkdienst en zo overhaast - dat ze vergaten de uiterst belastende, ondertekende documenten mee te nemen. (De leiders schoven elkaar de schuld in de schoenen en hadden twee jaar later nog ruzie, toen ze in Frankrijk zaten). Een twintigtal patriotten uit Franeker werd gevangen gezet in het blokhuis van Leeuwarden en veroordeeld. De kopstukken zijn via Stavoren gevlucht naar Amsterdam, sommigen vluchtten via Groningen of Ameland naar Duitsland. Uiteindelijk zouden ook een tiental patriotten uit Bolsward de dupe worden, omdat de raad van Bolsward als enige stad in Friesland Franeker Staten had erkend.

In 1811 liet Napoleon de universiteit sluiten. De opvolger van de Franeker Academie was het Rijksatheneum, dat van 1815 tot 1847 heeft bestaan maar - evenals zijn voorganger - uiteindelijk aan gebrek aan studenten ten onder ging. De collectie van de universiteitsbibliotheek, die veel zeldzame oude drukken bevat, werd overgebracht naar de provinciale bibliotheek te Leeuwarden (thans: Tresoar).

Ofschoon de stad niet meer over een universiteit beschikt, vinden er toch nog af en toe academische promoties plaats. Promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen die promoveren op een onderwerp dat met Friesland te maken heeft of die een band met Friesland hebben, mogen hun proefschrift in de Franeker Martinikerk verdedigen.

OpenStreetMap

Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.187707, Longitude (Lengte): 5.54002


Media

Foto's
Franekeradeel
Franekeradeel
Franekeradeel
Franekeradeel
Oorsprong/verklaring :
English
De rozen in het oude wapen zijn afkomstig van het wapen van de grietman Duco van Jongema. Het wapen op zich komt voor sinds het begin van de 17e eeuw, maar verschilt regelmatig van kleur.

In het nieuwe wapen is I afkomstig van Franeker, II en III van Franekeradeel en IV van Barradeel. De godin Minerva slaat op de universiteit van Franeker in de 17e eeuw, de godin Ceres is afkomstig van het wapen van Franeker.

Van den Bergh noemt een zegel uit 1456, vrijwel identiek aan het zegel van Franeker uit 1313, met een keizer op een troon, in de rechterhand een scepter, in de linker een rijksappel; ter zijde van hem 2 knielende personen, rechts een monnik, die een boek ophoudt, links een krijgsman met een speer.

English summary :
The old arms date from the early 17th century. The roses are taken from the arms of Duco van Jongema a local governor in the 17th century. The meaning of the bend is not known. The colours were only determined in 1818, many different colours have been used before.

The new arms combine the bell from the arms of Franeker, the roses from the old arms and the wheatsheaf from Barradeel. The supporters are taken from the Franeker arms.

Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sieksema, 1962; Dull tot Backenhagen, 1986a

Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 70

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Anna Klaeses  1560Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42939
2 Atse Atses  1580Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42932
3 Claas Atzes (Nicolaus)  1606Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42930
4 Maaike Tietes  1615Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42931
5 Sjouckjen Tammes  Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15996
6 Tiete Thomasz  1578Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42948
7 Trijn Jansdr  1575Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42949
8 Trijntje Keimpes  1560Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42935
9 Attema, Harmen Abele  1599Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20842
10 Bölger, Taeke Cornelis  19 mrt 1797Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20277
11 Bijlsma, Geertje  1898Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I24758
12 Boonstra, Germen  13 mei 1882Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I1572
13 Bouma, Eduard  1901Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I24760
14 Brijker, Jitske  24 okt 1901Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I14082
15 Campen, Antje Epedr  1586Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42933
16 de Boer, Ienskje Reino (Ieneke)  22 aug 1946Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I53534
17 de Boer, Kornelis (Kees)  28 jun 1942Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I53533
18 Faber, Cornelia  24 jun 1816Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20281
19 Faber, Johannes Ymes  17 dec 1793Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16005
20 Faber, Martha Ymes  1807Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15985
21 Faber, Otto Johannes  18 dec 1808Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15986
22 Faber, Sjoukje Ymes  5 dec 1814Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15972
23 Faber, Trijntje  2 mrt 1821Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20288
24 Faber, Yme Sipkes  15 jun 1783Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15983
25 Gunstra, Taeke  1873Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16399
26 Haitsma, Antje Paulus  11 nov 1778Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15976
27 Haitsma, Johannes Hayes  11 apr 1699Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16018
28 Haitsma, Paulus Johannes  5 apr 1740Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16011
29 Haitsma, Titia Johannes  15 nov 1738Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16021
30 Hoekstra, Jan  22 jan 1925Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I45191
31 van Koningsveld, Tjitske  1889Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I4481
32 Kooistra, Anna  22 jan 1927Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42701
33 Kooistra, D.   I42702
34 Kuiper, J.   I49385
35 Kuiper, M.   I49384
36 Lageveen, J.   I8949
37 Leicht, H.   I10941
38 van der Meulen, Antje Haitsma  6 apr 1838Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15973
39 van der Meulen, Johanna (Antje)  21 apr 1842Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15963
40 van der Meulen, Johannes Henderikus  21 feb 1866Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20220
41 van der Meulen, Joukje  18 feb 1867Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20221
42 van der Meulen, Sjoukje  20 jan 1848Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20267
43 van der Meulen, Yme  21 feb 1840Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15974
44 Nicolai, Ds. Atze Clases  1639Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42913
45 Nicolai, F.C.   I8051
46 Nicolai, P.F.   I8050
47 Pitstra, Harmke  11 nov 1937Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I19160
48 Pitstra, Imgerd  15 dec 1940Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I19161
49 Pitstra, Willem (Bill)  23 dec 1934Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I19156
50 van der Pol, Grietje  1 apr 1835Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20265

1 2 Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 7 van 7

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Aafke Jans  30 sep 1728Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I57128
2 Antie Harmensdr  10 feb 1675Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16023
3 Bijlstra, Sjieuwke  26 dec 1765Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20325
4 Ennema, Annemarike Ages  21 juli 1698Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16019
5 Haitsma, Age Johannes  15 nov 1722Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16020
6 van der Veen, Harmina  10 okt 1787Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16083
7 van der Veen, Sijke Reinders  17 mrt 1786Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16082

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 61

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 Anna Klaeses  vóór 1614Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42939
2 Antie Atsedr  1654Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I13806
3 Antie Harmensdr  27 apr 1698Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16023
4 Atse Atses  16 dec 1620Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42932
5 Atse Intses  15 jul 1589Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42934
6 Claas Atzes (Nicolaus)  vóór 1653Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42930
7 Maaike Tietes  16 jul 1650Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42931
8 Tiete Thomasz  na 1628Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42948
9 Trijntje Keimpes  20 sep 1619Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42935
10 Yntze Atses  mrt 1591Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42936
11 Bölger, Taeke Cornelis  16 mrt 1877Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20277
12 Barendsma, Jan Jans  20 sep 1868Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20917
13 Berkebijl, Antje  1818Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16102
14 Boonstra, Grietje Pieters  25 okt 1945Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I43499
15 Bouma, Jelke  22 sep 1988Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I11177
16 Campen, Antje Epedr  vóór 1638Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42933
17 Campen, Epe Sickes  vóór 1631Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42938
18 Campen, Oeds Sickez  na 1621Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I13812
19 Campen, Oedts Epez  na 1624Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I13807
20 de Leeuw, Bauke  Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I53867
21 Ennema, Annemarike Ages  1740Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16019
22 Faber, Cornelia  20 mei 1891Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20281
23 Faber, Sjoukje Ymes  8 sep 1894Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15972
24 Faber, Trijntje  29 apr 1906Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20288
25 Faber, Yme Sipkes  24 nov 1852Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15983
26 van Fons, Lieuwe Doeckes  16 jul 1500Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I948
27 Groenewoud, Antje Willems  30 jun 1919Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I43328
28 Haagsma, Sander  26 aug 1959Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I51227
29 Haitsma, Johannes Hayes  feb 1767Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16018
30 Haitsma, Paulus Johannes  18 jun 1814Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16011
31 Heidkamp, Fokke  13 nov 1846Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16146
32 Hofstede, Lijsbeth  20 jan 1972Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I19153
33 Land, Gosling  21 nov 1895Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20287
34 van der Meulen, Aegeus Haitsma  20 sep 1860Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20280
35 van der Meulen, Antje Haitsma  16 sep 1838Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15973
36 van der Meulen, Antje Haitsma  4 juni 1907Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20286
37 van der Meulen, Janneke Pieters  15 jan 1808Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16012
38 van der Meulen, Jisselina  24 dec 1844Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15980
39 van der Meulen, Johannes Henderikus  20 jul 1881Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15971
40 van der Meulen, Sjoukje  11 mrt 1848Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20267
41 Oldenburger, Aafke  5 mrt 1957Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I21915
42 Planting, Bauke  23 jul 1923Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I1297
43 van der Pol, Jelte  23 okt 1835Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20264
44 de Romar, Sjoukje Paulus  12 okt 1839Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15984
45 Salverda, Sjoukje Ottes  23 mrt 1823Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15989
46 Sjaerda, Douwe  1482Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I926
47 Sjaerdema, Sicke  1345Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I13749
48 van Dekema, Juw Hettes Potestaat van Friesland  24 okt 1523Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I22800
49 van der Meulen, Trijntje  4 jul 1988Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I50589
50 van der Veen, Fetje  25 dec 1961Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I51645

1 2 Volgende»Begraven

Treffers 1 t/m 4 van 4

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 Hoekstra, Jan  28 jun 2003Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I45191
2 Laanstra, Thomas Geerts  Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I7485
3 van Sjaerda, Edwer  8 nov 1510Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I940
4 Wagenaar, Tietje Freerks  30 okt 1980Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I7476


Treffers 1 t/m 13 van 13

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Gaikema, Ietje Rintjes (Jeltje Rintjes)  1812Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20862
2 de Haan, Gooitzen  ca. 1950Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I1838
3 van der Meulen, Johannes Henderikus  1837Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15971
4 Nicolai, Trijntje  24 mei 1909Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I21426
5 Pitstra, Rinze  vóór 1951Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I19150
6 Tanghe, M.   I8944
7 Tuininga, F.   I4424
8 van Oranje Nassau, Willem V Batavus Prins van Oranje en vorst van Oranje-Nassau, Erfstadhouder der Verenigde Nederlanden  sep 1785Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I23627
9 Weening, Grietje (Griet)  1993Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I51816
10 Weening, Hebeltje  20 mrt 1906Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I46344
11 Weening, J.   I8943
12 Wiarda, Aemilius Predikant te Sexbierum  3 feb 1617Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I22515
13 Wiarda, Viglius  12 mei 1593Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I22487


Treffers 1 t/m 2 van 2

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 van Aylva, Sjoerd  1500Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I2115
2 Wiarda, Sjuck Pybes (Sjoerd Pybes) Potestaat van Oostergo  1400Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I22367


Treffers 1 t/m 4 van 4

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Fürst von Nassau-Siegen, Veldmaarschalk Johan Maurits "de Braziliaan"  dec 1664Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I23972
2 Sjaerda, Douwe  17 mrt 1456Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I926
3 Sjaerda, Douwe  13 aug 1459Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I926
4 Sjaerda, Douwe  13 dec 1465Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I926

Getrouwd

Treffers 1 t/m 21 van 21

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 /   1575Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F16911
2 /   1608Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F16918
3 /   dec 1635Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F16909
4 /   1 sep 1650Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F4656
5 /   29 aug 1751Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F21565
6 Boonstra / Postma   F425
7 Bouma / Faber  30 jul 1925Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F8847
8 Campen /   1580Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F16913
9 Faber / Bijlsma  21 feb 1918Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F8845
10 Faber / Romar  26 mei 1806Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F5441
11 Haan / Koningsveld  26 mei 1910Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F1292
12 Haan / Tiedema  17 feb 1921Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F901
13 Hoogeveen / Veen   F4439
14 Meulen / Faber  5 mei 1837Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F5439
15 Meulen / Faber  24 apr 1840Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F7100
16 Meulen / Haitsma  22 jan 1798Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F5440
17 Pol / Faber  4 mei 1834Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F7091
18 Scheltema / Faber  19 nov 1841Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F7103
19 Taconis / Pol  24 nov 1859Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F7092
20 War / Faber  26 jan 1922Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F8846
21 Zelle / Meulen  4 jun 1873Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F5435