Surname Genealogy Pages

Grafstenen

» Allemaal zien     «Vorige 1 2     » Dia voorstelling

Bezig...

Grafsteen Maria Johanna Rademaker en Teunis de Ruiter
Eigenaar/BronGroenegraf.nl
Bestandsnaammaria_johanna_rademaker_en_teunis_de_ruiter.jpg
Bestandgrootte106.83k
Dimensies800 x 599
Verbonden metTeunis de Ruiter (Begrafenis); Maria Johanna Rademaker (Begrafenis)

Nieuwe Algemene Begraafplaats Wijkamplaan, Baarn, Baarn, Baarn, Utrecht, Nederland

Aantekeningen: De nieuwe algemene begraafplaats ligt ingeklemd tussen de spoorbaan, wijkamplaan, Lepelaarstraat en Eemdal 5.De ingang is aan de Wijkamplaan
Al in 1913 start een commissie van voorbereiding en stichting ener algemene begraafplaats haar werkzaamheden.
In 1915 wordt het plan door de raad goedgekeurd, maar in de ijskast gezet in afwachting van betere economische tijden.
De grond was in het bezit van het Koninklijk huis, maar kon van hen gekocht worden in 1914.
De grootte van dit stuk was 3.3 hectare.De eerste begrafenis was in 1919.
Naast de ingang werden een dienstwoning en een aula gebouwd.Dit alles in Oost-Indische stijl.
In 1918 werd door de gemeenteraad het besluit genomen om de begraafplaats in 6 soorten klassen te verdelen.
Klasse 1 was voor mensen van stand en hoe hoger de klasse hoe armer de mensen.


Klasse 6 was dus voor de armste mensen.In klasse 1 werden slechts grafruimten afgegeven van 10 vierkante tot 50 vierkante meter.
De prijs per vierkante meter was 50 gulden, het recht van begraven 75 gulden.
In klasse 2 werden grafruimten uitgegeven van 3 meter lang en 1.50 meter breedte, prijs 100 gulden.
Dubbele grafruimten van 3 bij 3 meter kosten 175 gulden.
Het recht van begraven koste 30 gulden.
In klasse 3 werden grafruimten uitgegeven van 2.25 meter lang en een breedte van 1.25 meter. De prijs hiervan was 25 gulden voor een dubbelgraf was deze 40 gulden.
Het recht op begraven was 10 gulden. De graven op afdeling 4,5 en 6 hadden een lengte van 2.25 meter en hadden een breedte van 1.25 meter.
De kosten op afdeling 4 waren 8 gulden en voor begraven 2,50 gulden.De kosten op afdeling 5 waren 5 gulden en voor begraven 1 gulden.
De kosten op afdeling 6 waren afhankelijk van de tijd voor 12 uur was het gratis en na 12 uur bedroeg begraven 2 gulden.
Uitbreiding vond voor het eerst plaats in 1936 en werd openbaar aanbesteed.
In 1947 ging een begrotingsrapport naar Burgemeester en Wethouders om verlichting aan te mogen leggen (aula en lijkenhuis) en een hekwerk te plaatsen langs de Eikenboschweg.
In 1950 vond uitbreiding plaats naar een ontwerp van de Heidemij.
Op 4 april van het zelfde jaar werd besloten een begraaftoestel aan te kopen.
Op 28 september 1951 werd de Eikenbosweg vernoemd naar J. Wijkamp(1879-1951) wethouder van Baarn.
Het nieuwe adres werd Wijkamplaan 71.In 1954 werd een trekwagen aangeschaft.
Die dienst deed tot 1975.In 1968 werd er een stuk grond van het Koninklijk huis gekocht.
Het stuk grond was 2.50 hectare groot.Zo werd de volgende uitbreiding een feit.
In het zelfde jaar werd het woonhuis verbouwd tot een kantoor met 2 rouwkamers.
Er was nog geen rouwcentrum in Baarn dus werd bijna iedereen hier opgebaard.
In 1973 is de aula opgeknapt en werd er aan de achterzijde een stuk bijgebouwd.
Tevens kreeg het een geluidsinstallatie en een orgel.
In dit zelfde jaar werd de trekkar vervangen door een ijzerenhond met motor (melkboerskar).
Tevens kwam er een nieuwe schuur met werkplaats.
In die tijd waren er 5 medewerkers voor het gehele onderhoud.Verder kwam er een nieuwe verordening voor het aanbrengen van gedenktekens.
En kon men geen graf meer kopen.
Ook 3 diepers werden niet meer uitgegeven.Rond 1980 waren er nog maar 3 mensen werkzaam op deze begraafplaats.
Het graven van graven werd door andere mensen gedaan die niet vast op de begraafplaats werkten.
Vanaf 1984 ging een aannemer het graf werk doen.Niet meer met de hand maar met een machine.
De afleg ruimte naast de aula is tot en met 1985 in gebruik geweest.In deze ruimte werd ook sectie verricht door onder andere dokter Zeldenrust.
Ook bleven er nog maar 2 medewerkers over.In April 1985 kwam er een uitvaartcentrum in Baarn.
Hierdoor daalde het aantal opbaringen naar zo'n 5 per jaar.
In 1985 kreeg men een semafoon, zodat men bereikbaar was voor iedereen die hen nodig had.
In 1993 werd de semafoon vervangen door een mobiele telefoon.
In de jaren 90 is een rouwkamer verbouwd tot kantoor om bezoekers beter te kunnen ontvangen.


In 1994 is de eerste urnenmuur gebouwd met 102 nissen.In elke nis is plaats voor 2 urnen.
In 2000 heeft men de voorkant van de gebouwen bij de ingang een nieuwe kleurstelling gegeven, nadat de koepel en het dak van het kantoor zijn vervangen in de voorgaande jaren.
Op 10 juli 2004 is een vlindermonument onthuld.Doordat de urnenmuur vol raakte heeft men in 2005 2 nieuwe rechte muren laten bouwen.In 2010 is de aula grondig gerenoveerd.Hierbij is het in oude luister hersteld en geschikt gemaakt voor diensten tot 60 personen.Geopend
- maandag t/m zaterdag:09.00-16.00 uur
-zondag :11.00-16.00 uur

april t/m september: in de weekenden en op feestdagen tot 19.30 uur


Begraven


Tot de jaren '60 werd de overledene gedragen op een houten draagbaar.
De houten draagbaar heeft onder tussen plaats gemaakt voor een aluminium draagbaar.
Ook is er een rijdende baar aanwezig.
De kist liet men met touwen zakken.
In het begin van de jaren '60 werden de touwen vervangen door een lift op oliedruk.
Deze lift werd vervangen door een patentlift van Honor (1972)
In 1999 is er weer een nieuwe versie van deze lift gekomen. Deze heeft als voordeel dat hij door iedereen te bedienen is.
Tot 1973 werden er op bepaalde gedeelten van de begraafplaats 3-diepers gemaakt.
Dit betekend dat een graf 2.10 diep was.
Na die tijd maakt men alleen nog maar 2-diepers (1.80) en 1-diepers (1.20).
In 1973 kwam er een nieuwe verordening voor het aanbrengen van gedenktekens.
Ook is het vanaf die tijd niet meer mogelijk een graf te kopen voor onbepaalde duur
Dit betekent dat er alleen nog familie-huur graven, algemene graven en kindergraven zijn die voor bepaalde duur worden uitgegeven.


Kindergraven zijn bedoeld voor kinderen tot 12 jaar .
Er zijn 2 soorten kindergraven, algemene kindergraven en familie-kindergraven.
In de familie-kinder graven kunnen meerdere kinderen uit een familie begraven worden .
Deze graven zijn 75 cm breed en 1.50 m lang.

De bekisting die gebruikt wordt tijdens het delven van de graven kan van hout of aluminium zijn.
De aluminium bekisting is veiliger voor de mensen die er mee moeten werken.
De bekisting laat men tijdens het graven mee zakken, terwijl men met de houten bekisting eerst op diepte moet zijn, om deze dan van beneden naar boven op te bouwen.
Hierbij gebeurt het regelmatig dat de grond er omheen in het graf stort. Men gebruikt het hout dus zo min mogelijk. Ook worden de graven zoveel mogelijk met een machine gegraven om de veiligheid te garanderen.
De algemene graven worden na 20 jaar geruimd.
In deze graven liggen mensen uit verschillende families.
De algemene graven zijn goedkoper dan de familiegraven.
De lengte van deze graven is 2 meter en de breedte 1 meter.
Doordat men bij algemene graven deze ruimte moet delen met een andere overledene wordt het gedeelte 1 bij 1 meter.
Ook mogen er geen grote gedenktekens worden geplaatst.
Familiegraven zijn bedoeld voor 2 personen uit een familie.deze graven zijn te huur voor een periode van 20 jaar.
Daarna kan men afstand doen maar ook verlengen. 15 jaar na de laatste begrafenis kan het graf worden geschud.
Als dit is gebeurd kunnen er weer 2 mensen op dezelfde plaats worden begraven.
De graven kan men laten onderhouden door de gemeente. Natuurlijk hangt hier wel een prijskaartje aan.


urnen


Voor het plaatsen van urnen op de begraafplaats zijn er verschillende mogelijkheden.
Men kan de as uit een urn laten verstrooien op een grasveldje dat daar speciaal voor bestemd is.

Het is ook mogelijk om een graf te huren om daar urnen in te zetten. Maar als men al een bestaand graf heeft op de begraafplaats, is het ook mogelijk om daar een urn bij te zetten.

Nog een mogelijkheid is om een urn bij te laten zetten in de urnenmuur.
In een kamer in de muur kunnen maximaal 2 urnen staan.


Bepalingen ten aanzien van gedenkstenen en beplanting op graven op de nieuwe algemene begraafplaats aan de wijkamplaan 71 te Baarn.Een gedenksteen(monument, zerk of ander gedenkteken) mag alleen worden geplaatst met toestemming van burgemeester en wethouders van Baarn.

De aanvraag moet schriftelijk gedaan worden onder overlegging van een duidelijke tekening (teminste1:20) waarop het voor aanzicht, het zijaanzicht en de afmetingen van de te plaatsen gedenksteen is aangegeven, alsmede een omschrijving van de te gebruiken materialen en de tekst die op de gedenksteen wordt geplaatst.

Een staande gedenksteen mag over het algemeen niet hoger zijn dan 80 cm, gerekend vanaf het bestaande grondniveau, bij een minimale dikte van 6 cm.
De banden mogen niet buiten de graf maten uitkomen de lengte is 200cm en de breedte 100cm.
Een staande gedenksteen op eigen kindergraven mag over het algemeen niet hoger zijn dan 60 cm en 40 cm breed, bij een minimale dikte van 6 cm.
De banden mogen niet buiten de graf maten uitkomen de maximale lengte is 150 cm en de breedte is maximaal 80 cm.

Op algemene graven mogen uitstuitend liggende gedenkstenen worden geplaatst met een maximale lengte van 40 cm en een breedte van 60 cm, bij een minimale dikte van 6 cm.
Op het voor kinder graven bestemde gedeelte bedraagt deze breedte maximaal 50 cm.

Een liggende gedenksteen (zerk) mag niet langer zijn dan 200 cm en breder dan 100cm, bij een minimale dikte van 10 cm.
de fundering van een liggende gedenksteen dient van een zodanige afmeting te zijn, dat zij de gedenksteen rondom 5 cm vrij laten uitsteken.
De gedenksteen moet zo worden gelegd, dat de hoogte boven het maaiveld van de voorzijde van de steen maximaal 20 cm en aan de achterzijde 30 cm bedraagt.

liggende of staande gedenkstenen steunende op afzonderlijke banden , mogen niet worden aangebracht zonder de steun van platen of randen van gewapend beton.

Beplanting op een graf mag tot een hoogte van ca 60 cm.
Beplanting op het graf mag alleen in overleg met de beheerder van de begraafplaats.
Aan de zijkanten van het graf(de ruimte tussen 2 graven) mag geen beplanting worden aangebracht.

Bij afwijkende maten en andere bijzondere gevallen wordt verzocht vooraf een en ander te bespreken met de beheerder van de begraafplaats.

Juli 2002


Zwarte bordjes: van deze graven is afstand gedaan of zijn de grafrechten vervallen ; deze graven worden volgend jaar geruimd of de stenen worden verwijderd.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de beheerder van de begraafplaats, die op werkdagen over het algemeen op de begraafplaats aanwezig is en tel. bereikbaar onder nummer 035 5412814


» Allemaal zien     «Vorige 1 2     » Dia voorstelling

Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.